Professorn: Även arbetsgivaren måste vara lojal

2014-12-17 23:00 Elisabet Örnerborg  
”Vägrar en anställd att följa reglerna och det inte går att omplacera så får arbetsgivaren överväga uppsägning”, säger professor Kent Källström. Foto: Annah Wirgén

Visst har arbetsgivaren också en lojalitetsplikt, säger professor Kent Källström.<BR/>– Lojalitetsplikten är ömsesidig. Det följer av allmänna kontraktsrättsliga principer.

Kent Källström ser den ömsesidiga lojalitetsplikten som en princip som följer rättsutvecklingen och som därmed kan ändras med tiden. När anställningsskyddslagen skulle införas i början på 80-talet diskuterades om den skulle komma med i förarbetena. Det hade varit naturligt då, men inte nu när så många år har gått. Samhället har också förändrats och inte minst har flera nya anställningsformer tillkommit, påpekar Kent Källström.

Lojalitetsplikten är alltså ingen rättsregel, den bygger på oskrivna allmänna kontraktsrättsliga principer och är därför självklart ömsesidig.

– Arbetsgivaren får inte försvåra för en arbetstagare att jobba. Arbetstagaren får inte försvåra för arbetsgivaren att bedriva sin verksamhet, säger Kent Källström.

Det handlar om att i rimlig omfattning underlätta för motparten att utföra sina arbetsuppgifter. Lojalitetsplikten kommer in när andra regler, som till exempel om arbets­tidens förläggning, tillämpas.

– Arbetsgivaren får till exempel inte förlägga arbetstiden så att det blir svårt för arbetstagaren att arbeta, säger Kent Källström.

Arbetsgivaren måste se till att det finns förutsättningar för arbetstagaren att klara av att utföra jobbet och då också ta hänsyn till arbetstagarens familjesituation.

Arbetstagaren å andra sidan bryter mot lojalitetsplikten om han eller hon konkurrerar med arbetsgivaren eller sprider uppgifter som kan skada motparten. Kritik mot arbetsgivaren ska tas upp internt.

– Att bryta mot de här principerna strider mot god sed på arbetsmarknaden, säger Kent Källström.

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer