Regionchefens konkurrensklausul var oskälig

2017-12-14 00:00 Jonna Söderqvist  

En regionchef, vid Seniorbolaget AB, hade en konkurrensklausul i sitt anställningsavtal som gällde under anställningen och två år efter anställningens avslutande. Arbetsdomstolen bedömer att konkurrensklausulen är oskälig.

En regionchef vid bolaget, som erbjuder hushållsnära tjänster, anställdes i början av 2015. Då skrev han under en konkurrensklausul som innebar att mannen förband sig att inte bedriva konkurrerande verksamhet vare sig under anställningen eller under två år efter att anställningen upphört. Klausulen innehöll ingen ekonomisk kompensation under bindningstiden.

Regionchefens anställning upphörde i slutet av december 2015. I januari 2016 grundade han Seniortjänst i Väst AB. Parterna var ense om att Seniortjänst i Väst AB bedrev verksamhet som konkurrerade med Seniorbolaget i vart fall fram till mitten av maj 2016.

Seniorbolaget väckte talan vid tingsrätten mot den tidigare regionchefen och hans nya företag. Seniorbolaget gjorde gällande att mannen personligen och genom det nya företaget bedrivit konkurrerande verksamhet i strid med konkurrensklausulen.

Seniorbolaget yrkade, också interimistiskt, att mannen skulle förbjudas att utföra eller tillhandahålla hushållsnära tjänster före den 22 december 2017 med hot om vite på 300 000 kronor.

Tingsrätten biföll Seniorbolagets talan såväl interimistiskt som slutligt.

Arbetsdomstolen: Seniorbolaget förde fram att syftet med konkurrensklausulen främst var att skydda bolagets kundbas och personal från otillbörligt utnyttjande. Det ska finnas ett berättigat syfte med en konkurrensbegränsning. Konkurrensklausulen är ett avsevärt mycket vidare tillämpningsområde än som krävs för att skydda existerande kundrelationer, kunskap om seniorerna och företagshemligheter. Såsom klausulen är utformad tycks den närmast syfta till att hindra marknadskonkurrens.

En bindningstid om två är lång, men inte så lång att den redan i sig gör klausulen oskälig. Konkurrensklausulen hindrade mannen från att bedriva eller starta konkurrerande verksamhet med Seniorbolaget, men inte från att ta anställning i konkurrerande företag. Mannen var bosatt i Grebbestad och 60 år då anställningen upphörde. Då hade han arbetat i den branschen i fem års tid. Mannens arbetsmarknadssituation är sådan, att klausulen medför en inte obetydlig begränsning av hans möjlighet att bedriva yrkesverksamhet, även om den inte hindrar honom från att ta anställning.

Mannen får inte heller något vederlag under bindningstiden och det har inte framkommit att anställningsvillkoren i övrigt bestämts med beaktande av konkurrensklausulen.

Sammantaget bedömer AD enhälligt att konkurrensklausulen är oskälig enligt avtalslagen.

DOMSLUT

Arbetsdomstolen avslår Seniorbolaget i Sverige AB:s talan.

Bolaget ska ersätta den tidigare region­chefen och hans nya företags rätte­gångskostnader om 93 500 kronor vid tingsrätten och 91 123 kronor vid Arbetsdomstolen.

Jonna Söderqvist

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer