Rimliga anpassningsåtgärder måste utredas för blind domare

2021-11-02 17:33 Erik Sinander  
EU-domstolen i Luxemburg. Foto: Geoff Pugh/REX

EU-DOM. Även om bevisvärdering kan legitimera ett synkrav för domare så måste arbetsgivaren utreda om en blind domare kan utföra arbetet efter rimliga anpassningsåtgärder.

Domen rör ett mål om en blind lekmannadomare i Sofias förstainstansdomstol. Hon tilldelades inte brottmål på ett och ett halvt år.

Ordföranden på avdelningen svarade inte på varför hon inte tilldelades mål. Hon vände sig då till kommissionen för skydd mot diskriminering som beslutade att den blinda domaren blivit diskriminerad.

Den diskrimineringsanklagade ordföranden invände mot beslutet i bulgarisk domstol som frågade EU-domstolen om det är tillåtet att låta blinda tjänstgöra som domare i brottmål.

EU-domstolen konstaterade i sin dom att lekmannadomarens permanenta synförlust var ett funktionshinder i diskrimineringsrättsligt hänseende. Eftersom hon utsatts för en mindre förmånlig behandling än andra personer på grund av sitt funktionshinder övergick domstolen till att pröva frågan om särbehandlingen var godtagbar.

En särbehandling kan godtas enligt artikel 4.1 i likabehandlingsdirektivet om det är fråga om ett legitimt och proportionerligt yrkeskrav.

I denna bedömning fastslog EU-domstolen att ett krav på syn visserligen kan legitimeras för en domare mot bakgrund av krav på bevisvärdering.

Ett sådant krav får dock inte vara absolut för en funktionshindrad. När det är fråga om missgynnande på grund av funktionshinder krävs det nämligen att det utreds huruvida rimliga anpassningsåtgärder hade kunnat vidtas. Eftersom någon utredning om vilka anpassningsåtgärder som hade kunnat vidtas inte hade gjorts, var det inte fråga om ett legitimt yrkeskrav.

Missa inga nyheter - beställ Lag & Avtals kostnadsfria nyhetsbrev

Erik Sinander

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen