Så gick det för kyrkan i AD

2022-11-16 20:46 Jonna Söderqvist  
Principen om god sed på arbetsmarknaden får störst genomslag i bedömningen av om en uppsägning ska anses provocerad av arbetsgivaren. Det är Catharina Callemans slutsats av hennes genomgång av principen i Arbetsdomstolens rättspraxis. Foto: Jörgen Appelgren

ARBETSRÄTT. Av de tre senaste fallen i AD där Svenska kyrkan varit part har man förlorat två gånger och vunnit en gång.

Facket fick rätt: Tidsbundna omplaceringserbjudanden var oskäliga

Vision stämde ett pastorat som erbjöd en fast anställd tre olika tjänster för omplacering vid en arbetsbristsituation. Eftersom tjänsterna var tidsbegränsade var det oskäliga erbjudanden, slog AD fast.

Pastoratet skulle betala ekonomiskt skadestånd till medlemmen på 129 630 kronor samt ett allmänt skadestånd på 50 000 kronor. Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och pastorat skulle med hälften vardera ersätta Visions rättegångskostnader på 256 283 kronor.

Arbetsdomstolens dom 7/22

 

Facket fick rätt: Undertecknat avtal om avgångsvederlag gällde

Köpings pastorat betalade aldrig ut pengar till en präst enligt avslutsavtalet med Kyrkans akademikerförbund. Pastoratet meddelade förbundet att de personer som undertecknat avtalet inte var behöriga att teckna överenskommelsen.

Arbetsdomstolen konstaterade att en arbetsgivare vid tvist om lön eller annan ersättning är skyldig att omedelbart påkalla förhandling enligt paragraf 35 i medbestämmandelagen, förutsatt att arbetsgivaren är bundet av samma kollektivavtal som arbetstagarorganisationen. Kan tvisten då inte lösas ska arbetsgivaren väcka talan i domstol. Om så inte görs är arbetsgivaren skyldig att betala det arbetstagarorganisationen kräver om det inte är oskäligt. Förbundet hade klart och tydligt krävt betalning grundat på avtal. Pastoratet hade inte påkallat förhandling och var därför skyldig att betala avgångsvederlaget.

Pastoratet skulle betala 1 142 035 kronor plus ränta till prästen, och också betala 15 000 kronor i allmänt skadestånd till förbundet för brott mot paragraf 35 i medbestämmandelagen samt förbundets rättegångskostnader.

Arbetsdomstolens dom 12/20

 

Kyrkan fick rätt: Ändringar i arbetsuppgifter bröt inte mot förhandlingsskyldigheten

Svenska Musikerförbundet stämde Enköpings pastorat för brott mot förhandlingsskyldigheten, mbl. Förbundet ansåg att arbetsgivaren genomfört flera förändringar av en medlems arbetsförhållanden utan föregående förhandlingar. Men AD slår fast att arbetsuppgifterna var bestämda från första början i anställningsavtalet.

Arbetsdomstolens Dom 65/20

 

Stämningar i AD som lett till förlikning:

Facket: Kyrkoherde diskriminerade medarbetare

En kyrkoherde följde mot en medarbetares vilja in på ett privat läkarbesök, hävdade förbundet. Medarbetaren hade en diagnos, och förbundet sätter kyrkoherdens agerande i samband med vaktmästarens funktionsnedsättning och ansåg att församlingen därmed har diskriminerat honom.

Kommunalarbetareförbundet krävde diskrimineringsersättning på 75 000 kronor och ersättning för rättegångskostnader.

 

Uppsagd präst som uppvaktade kollega tog strid

En präst i Svenska kyrkan sades upp efter att ha gjort närmanden mot en pastorsadjunkt. Fackförbundet Vision stämde arbetsgivaren för brott mot Las och krävde ett skadestånd på 150 000 kronor till prästen.

Jonna Söderqvist

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen