Så ska arbetsgivarnas kunskaper om diskriminering förbättras

2019-08-22 00:00 Jonna Söderqvist  

Förebyggande. Arbetsgivare lever inte upp till lagkraven på att förebygga sexuella trakasserier. Det visar en tillsyn som DO gjort. Regeringen satsar nu 5,5 miljoner kronor för att råda bot på okunskapen.

– Det är väldigt positivt att vi har fått det här tillskottet. Det passar som hand i handske i vårt arbete, säger Clas Lundstedt, pressansvarig på Diskrimineringsombudsmannen, DO.

Regeringen storsatsar på att höja kunskapen hos arbetsgivare för att motverka trakasserier. Med jämställdhetsminister Åsa Lindhagen i spetsen meddelade regeringen den 8 juli att Diskrimineringsombudsmannen och Arbetsmiljöverket får ett nytt uppdrag: myndigheterna ska informera arbetsgivare om deras ansvar att förebygga trakasserier, sexuella trakasserier och kränkande särbehandling i arbetslivet. För det här arbetet får DO 4,5 miljoner kronor och AV får 1 miljon kronor.

Satsningen är en fortsättning på ett uppdrag från 2018 där DO och AV skulle ta fram en digital plattform med information om vilka krav diskrimineringslagen och arbetsmiljölagen ställer på arbetsgivare, vad de är skyldiga att göra och hur de ska agera om trakasserier ändå sker. DO och AV ska nu utveckla och sprida information om den här digitala plattformen.

– Nu kommer vi, bland annat tillsammans med Arbetsmiljöverket, att titta på vad vi ska göra. Vi ser att vi behöver öka arbetsgivarnas kunskap om skyldigheten att arbeta förebyggande och motverka diskriminering, säger han.

Det visar inte minst DO:s egen tillsyn av sammanlagt cirka 880 arbetsgivare. Sedan 2017 har myndigheten granskat arbetsgivarnas arbete mot trakasserier i olika branscher. I juli slutfördes tillsynen inom hotell och restaurang samt bygg och anläggning.

90 procent av arbetsgivarna inom bygg- och anläggningsbranschen hade brister i sitt arbete för att förebygga och åtgärda trakasserier, antingen i sina riktlinjer eller rutiner eller i bådadera.

Motsvarande siffra för hotell- och restaurangbranschen var 80 procent. DO har redan tidigare granskat företag inom, juridik, it, kultur och medier samt kommuner och landsting. Resultatet var stort sett detsamma i alla branscher: 80–90 procent av arbetsgivarna hade i något avseende brister i sitt arbete.

– Det är förvånande många, sär­- skilt med tanke på den uppmärksamhet frågorna har fått i samband med metoo-uppropen, säger Clas Lundstedt på DO.

Myndigheten följer nu upp sin första tillsyn för att kontrollera att bristerna är åtgärdade. Först granskas de kommuner och landsting som hade brister. Den vanligaste bristen var att det saknades rutiner och riktlinjer för hur arbetsgivaren har tänkt motverka repressalier.

2017 kom en ändring i diskrimineringslagen som rör arbetsgivarens skyldighet att arbeta förebyggande för att motverka diskriminering. En del i det är att lagen nu ställer tydliga krav på att arbetsgivare ska ha riktlinjer och rutiner för att förhindra trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier.

Diskriminering är förbjuden enligt diskrimineringslagen, medan kränkande särbehandling är förbjudet enligt arbetsmiljölagen.

Myndigheterna ska redovisa uppdraget till regeringen senast den 1 april 2020.

Vad ska arbetsgivaren göra?

Arbetsgivarens ansvar i arbetet mot sexuella trakasserier:

1. Arbeta fort­löpande och proaktivt: undersök, analysera, åtgärda och följ upp.

2. Ha tydliga skriftliga riktlinjer.

3. Ta fram skriftliga rutiner där det framgår till exempel till vem den utsatta personen ska vända sig för att snabbt kunna få hjälp.

4. Agera direkt: Arbets­givarens skyldighet att utreda och åtgärda gäller så fort hen får vetskap om trakasserier.

Den digitala platt­formen finns på:

DO:s hemsida: www.do.se/ sexuella-trakasserier

AV:s hemsida: www.av.se/ sexuella-trakasserier

Jonna Söderqvist

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer