Skulle ha förhandlat

2017-06-29 00:00  

Företaget hade lämnat arbetsgivarorganisationen när de stämde den tidigare anställde. Men de skulle ha förhandlat först. Det slår tingsrätten fast. AD håller med.

Itab Neon AB stämde en person till Jönköpings tingsrätt. Företaget ansåg att den tidigare anställde skulle betala 75 000 kronor i allmänt skadestånd för brott mot företagshemlighetslagen. Företaget ansåg att den anställde, som avskedades hösten 2015, hade röjt och utnyttjat företagshemligheter.

Företaget var till och med 2012 medlem i Svensk Industriförening, Sinf. Sinf och Svenska Industritjänstemannaförbundet, numera Unionen, träffade den 1 maj 2005 ett avtal som bland annat avsåg att reglera anställningsvillkoren i Itab. Den anställde har hävdat att företaget därmed är skyldigt att tillämpa reglerna i tjänstemannaavtalet mellan Unionen och Industri- och Kemi­arbetsgivarna i Sverige, IKEM. Personen anser att bolaget inte har tvisteförhandlat enligt avtalet och att talan därför ska avvisas.

I Arbetsdomstolen rör tvisten främst frågan om företaget är bundet av det aktuella tjänstemannaavtalet och därmed skyldigt att förhandla innan talan väcktes i tingsrätten.

Jönköpings tingsrätt avvisade företagets talan och beslutade att företaget skulle stå för den tidigare anställdes rättegångskostnader.

Itab Neon AB: Beslutet överklagas till AD. Det kan ifrågasättas om bolaget i alla delar varit bundet av det aktuella kollektivavtalet.

Personen: Tings­rättens beslut ska inte ändras.

Arbetsdomstolen: Det framgår att Sinf anser sig ha fått fullmakt att teckna kollektivavtal för Itabs räkning. Företaget har i sju år följt avtalet och betalat avgifter till trygghetsstiftelsen. Sinf får anses ha haft befogenhet att träffa kollektivavtal som binder företaget.

Enligt MBL upphör inte en medlem i en avtalsslutande organisation att vara bunden av ett kollektivavtal bara för att den träder ur organisationen. Av rättspraxis framgår att en arbetsgivare som utträder normalt måste säga upp avtalet för att bundenheten ska upphöra. Företaget har inte sagt upp kollektivavtalet som träffades 1 maj 2005 och är därför fortsatt bundet av det.

Enligt avtalet skulle företaget ha genomfört en tvisteförhandling. Det är en förutsättning för att processa. Eftersom ingen förhandling hållits innan talan väcktes avvisas företagets talan.

DOMSLUT

Arbetsdomstolen avslår över­klagandet och beslutar att före- taget ska betala 30 771 kronor för den tidigare anställdes rättegångs­kostnader.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Arbetsrätt