Spansk seger mot språkkrav för chaufförer

2019-04-25 00:00 News Pilot  

Det var diskriminerande att kräva kunskaper i engelska, franska eller tyska för chaufförer vid EU-parla­mentet.Så lyder en dom från EU-domstolen som bifaller Spaniens yrkande att ogiltigförklara en tjänsteutlysning.

I april 2016 sökte Europaparlamentet 110 chaufförer som främst skulle arbeta med att köra offentliga personer och tjänstemän från Bryssel till Strasbourg och Luxemburg. För tjänsterna uppställdes flera krav. Bland annat krävdes det att chaufförerna skulle ha kunskaper i minst två av unionens 24 officiella språk.

Förutom att ha fördjupade kunskaper i något av de officiella språken, krävdes också att chaufförerna skulle ha tillfredsställande kunskaper i engelska, franska eller tyska.

Spanien menade att det var olagligt att premiera kunskaper i engelska, franska och tyska framför kunskaper i andra EU-språk och yrkade därför i EU-domstolen att tjänsteutlysningen skulle ogiltigförklaras eftersom den var diskriminerande. För ovanlighetens skull fick således EU-domstolen möjlighet att själv döma i sak i ett diskrimineringsmål i stället för att svara på tolkningsfrågor från nationella domstolar.

Enligt tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i EU ska all diskriminering på grund av bland annat språk vara förbjuden. I likhet med annan diskrimineringslagstiftning i EU får dock undantag göras från principen om icke-diskriminering på objektiva och rimliga grunder i syfte att uppnå legitima mål av allmänt intresse. EU-domstolen konstaterade inledningsvis att särbehandlingen av engelska, franska och tyska var diskriminerande.

När det föreligger diskriminering är det upp till den diskriminerande att visa att det funnits objektiva och rimliga grunder för det. EU-domstolen finner i denna del att parlamentet inte har kunnat visa varför samtliga chaufförer skulle behöva ha kunskap i något av de tre stora språken.

Spaniens talan bifölls därmed och tjänsteutlysningen ogiltigförklarades. De chaufförer som redan hunnit påbörja sin anställning ska dock få behålla sina jobb, men den reservlista som upprättats får inte användas för ytterligare rekryteringar.

News Pilot

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer