Stämningsansökningar

2019-05-23 00:00  

Var målarens resor till och från kunden arbetstid?

Svenska Målareförbundet stämmer Fredrik Janssons Måleri AB. Tvisten handlar om arbetstid och brott mot kollektivavtal. Förbundet yrkar att Arbetsdomstolen ska förklara att det var frågan om arbetstid när målaren reste med företagsbil mellan bostaden och bo­lagets kund. Förbundet kräver också att bolaget ska betala lön och övertidsersättning om 2 286 kronor och 30 000 kronor i allmänt skadestånd till målaren. För egen del kräver förbundet 100 000 kronor i allmänt skadestånd.

Förbundsjuristerna Erik Grahn och Annett Olofsson vid LO-TCO Rättsskydd AB är ombud.

3 maj, mål A 43/19.

Var överenskommelsen om avslutad anställning giltig

Kyrkans Akademikerförbund stämmer Köping Pastorat och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation. Enhetschefen för präster och kyrko­musiker misstänktes för brott och blev avstängd från sitt arbete i tre månader. Förundersökningen lades ner och chefen återgick i arbetet. Anställningen avslutades senare genom avtal, men pastoratet menade att de som tecknat avtalet inte var behöriga att göra det.

Förbundet kräver i stämningen att pastoratet ska betala 1 315 177 kronor i ekonomiskt skadestånd till medlemmen och 30 000 kronor i allmänt skadestånd till förbundet. Tvisten handlar bland annat om fullgörelse av avtal, lönefordran och brott mot mbl.

Ombud är jurist Fredrik Alm och chefsjurist Ylva Wåhlin vid Kyrkans Akademikerförbund.

2 maj, mål A 42/19.

Hade Systembolaget skäl att avskeda butikssäljaren?

Unionen stämmer Svensk Handel och Systembolaget AB för ogiltigt avskedande av en butikssäljare. Butikssäljaren avskedades den 19 december 2018. Unionen anser att butikssäljaren under sin anställning utsattes för diskriminering i form av sexuella trakasserier. Bo­laget hade inte utrett omständigheterna, haft uppföljande samtal med den anställda om trakasserierna upphört eller vidtagit åtgärder för att förhindra trakasserier i framtiden, enligt förbundet.

Förbundet yrkar i första hand att AD förklarar avskedandet ogiltigt samt att bolaget ska betala 17 812 kronor lön i månaden från dagen den anställda avskedades fram till huvudförhandling, 150 000 kronor i allmänt skadestånd och 100 000 kronor i diskrimineringsersättning till butikssäljaren.

Förbundsjurist Annika Jonasson vid Unionen är ombud.

26 april, mål A 40/19.

Fick anställda på bilvårdsföretaget för lite lön?

Industrifacket Metall stämmer Tide Car Bilvård AB och Motor­branschens arbetsgivareförbund. Förbundet menar att anställda som arbetar som rekonditionerare på bolaget inte fått lägsta lön enligt kollektivavtalet. Förbundet för fram att samtliga anställda har fyllt 20 år och varit anställda i mer än ett år. De är då att betrakta som fullt kompetenta enligt motorbranschens kollektivavtal.

Förbundet kräver att företaget ska betala utebliven lön åt 16 anställda och betala 30 000 kronor i allmänt skadestånd till var och en av dem, samt att bolaget ska betala 100 000 kronor i allmänt skadestånd till förbundet.

Förbundsjurist Marie Nordström på LO-TCO Rättsskydd AB är ombud.

29 april, mål A 41/19.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna