Staplarna larmar om du mår dåligt

2010-11-17 23:00 Elisabeth Vene  

Hälsotrenden gäller också arbetsplatserna. Friska medarbetare är lönsamma. Alltså är det en bra idé att ta reda på hur folk mår. Hälsoverktyg, som håller koll på hur medarbetarna mår, poppar upp på marknaden.

<p>Det har uppstått en marknad för snabbjobbade medarbetarundersökningar med färska resultat, som komplement till de mer omfattande traditionella undersökningarna.</p> <p>- Arbetsmiljölagen säger att arbetstagaren har ansvar för sin egen hälsa. Men även arbetsgivaren ansvarar och båda behöver verktyg för det systematiska arbetsmiljöarbetet. </p> <p>Det säger Dan Hasson, medicine doktor i stresshantering och hälsopromotion vid Karolinska institutet och Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet. Han har utvecklat hälsoverktyget Healthwatch, som kan beskrivas som en frekvent medarbetarundersökning med inbyggda möjligheter att åtgärda problemen. </p> <p>Det finns etiska spärrar i systemet som gör att man inte kan identifiera enskilda individers resultat. Organisationen får enbart koppling på gruppnivå. En förutsättning är då att det är minst tio svarande och minst 50 procents svarsfrekvens.</p> <p>Idén med hälsoverktygen är att fånga upp människor innan de blir sjuka. Och att ge cheferna möjlighet till utveckling och utbildning i hur de ska hantera resultaten. </p> <p>- Det måste finnas en handlingsplan. En grupp kanske har sömnproblem. Okej, vi startar en sömnskola. Eller det larmar för diabetes typ II - vi kör i gång en livsstilsskola, säger Dan Hasson.</p> <p>Vissa företag som använder hans verktyg har direkt koppling till företagshälsovården. Dit kan man också vara kopplad direkt som individ. Då kan företagshälsovården reagera på alarmerande resultat och föreslå en läkartid. </p> <p>- Se till att ha grundliga diskussioner mellan arbetsgivaren och facket om hur data ska insamlas och bearbetas. Uppmaningen kommer från Johan Larsson, teknologie doktor i kvalitetsteknik vid Mittuniversitetet. </p> <p>Johan Larsson har skapat ett styrverktyg för hälsoindikatorer i sin doktorsavhandling. Verktyget mäter statistiskt säkerställda förändringar över tid i en medarbetargrupps hälsa och är tänkt att vara ett stöd i chefers hälsofrämjande ledarskap. </p> <p>För att integriteten ska kunna säkerställas ska en grupp som mäts omfatta minst tio personer. </p> <p>- Det är lättare att vara ärlig om man kan vara trygg i att svaret inte går att spåra, säger Johan Larsson.</p> <p>För Johan Larsson är det självklart att se medarbetarnas hälsa som en resurs. Hälsotal borde ingå i bokslutet, precis som andra tillgångar. Den obligatoriska sjukfrånvaroredovisningen var bra, tycker han, och borde skärpas, inte skrotas.</p> <p>- Det är en utmaning att hitta jämförbara hälsoindikatorer och komplettera med självskattningar av hälsan. Den informationen kan användas när man väljer arbetsgivare och vara ett bedömningsunderlag vid offentlig upphandling. </p> <p>Men det krävs mer än siffror och verktyg för att skapa ett gott ledarskap.</p> <p>- Jag tycker att chefen ska vara ute och prata med sina medarbetare. Då får chefen fram bra information både kring hur medarbetarna mår samt underlag till verksamhetsutvecklingen, säger Johan Larsson.</p> <p>Johan Larssons verktyg är ännu på forskningsstadiet. Under våren planerar han att starta ett nytt forskningsprojekt kring sitt styrverktyg.</p>

Elisabeth Vene

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer