Stort ansvar följer diagnosen

2011-05-18 23:00 Ann Norrby  

Alkoholism är en sjukdom. Och arbetsgivaren har ett speciellt ansvar för att hjälpa sjuka. Men det finns gränser för kraven. - Den som får diagnosen alkoholism får samma förstärkta anställningsskydd som andra som drabbas av sjukdom, säger Anneli Ohlsson Anderbjörk, förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd.

<p>Det förstärkta skyddet mot att bli uppsagd innebär att arbetsgivaren har ansvar för att rehabilitera den anställda innan arbetsgivaren kan säga upp på grund av sådant som har samband med sjukdomen.</p> <p>Rehabiliteringsansvaret regleras i arbetsmiljölagen, socialförsäkringsbalken och i Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Först efter att alla åtgärder som är möjliga är prövade och utvärderade, och den anställda trots dem inte kan utföra något arbete av betydelse för arbetsgivaren, kan det bli fråga om uppsägning. </p> <p>Enligt förbundsjuristen Anneli Ohlsson Anderbjörk finns det en ganska utbredd praxis för rehabiliteringsärenden, det betyder att de allra flesta görs upp på arbetsplatserna. </p> <p>Men när den anställda och arbetsgivaren har skilda meningar och inte lyckas bli överens, varken genom lokala eller centrala förhandlingar, återstår bara Arbetsdomstolen. </p> <p>- Vi försöker göra upp under förberedelserna till förhandlingen i domstolen. Då kan vi styra utgången i stället för att låta domstolen avgöra, säger Anneli Ohlsson Anderbjörk.</p> <p>Uppgörelserna förutsätter att medlemmen blir nöjd. De kan ge allt från att behålla jobbet och få ytterligare ett försök till rehabilitering till en summa pengar och att anställningen avslutas.</p> <p>- Alkoholisters anställningsskydd är ett besvärligt område. Det finns ingen enkel och tydlig praxis, det beror på att förhållandena skiljer sig från fall till fall, säger Lars Sydolf, chefsjurist på Industriarbetsgivarna.</p> <p>Han får ganska ofta frågor från företagen som gäller alkohol. Företagen vill veta vad de är skyldiga att göra, var gränsen går för deras rehabiliteringsskyldighet.</p> <p>- De flesta företag gör ganska mycket för sina anställda om de har problem, säger Lars Sydolf.</p> <p>Det företagen önskar sig är någon form av kontrakt där båda parters ansvar framgår.</p> <p>- Sådana kontrakt är inte juridiskt bindande. Arbetsdomstolen har dömt ut dem och till och med i ett fall sagt att de kan innebära en stress för en alkoholist, vilket skulle kunna ursäkta ett återfall, säger Lars Sydolf.</p> <p>Han tycker inte att det finns några klara belägg för att domstolens bedömning av alkoholisters anställningsskydd har förändrats över åren. </p> <p>- Om det handlat om alkoholrelaterade brott i tjänsten, till exempel rattfylla, har visserligen bedömningen varit sträng, men inte om det enbart handlat om frånvaro på grund av alkoholmissbruk, säger Lars Sydolf.</p> <p>Anneli Ohlsson Anderbjörk påpekar att det förstärkta anställningsskyddet inte gäller om den anställda gjort något som ger grund för avskedande.</p>

Missbruksproblem vanliga fall i AD

Frånvaro inte skäl nog

* Vårdbiträdet led av alkoholism och genomgick rehabilitering. När hon inte kom till en behandling blev hon uppsagd. Arbetsgivaren ansåg att den överenskommelse hon undertecknat motiverade uppsägningen. Det höll inte Arbetsdomstolen med om. Dels går det inte att komma överens om att en uppsägning inte ska prövas rättsligt, dels visade vårdbiträdet en tydlig vilja att komma från sitt missbruk. Vårdbiträdet fick 40 000 kronor i allmänt skadestånd.

Dom 145/1997.

Kunde ha fått annat jobb

* Reparatören hade säkerhetsklassat arbete. Efter att han blivit dömd för stöld, grovt rattfylleri och våld mot tjänsteman blev han uppsagd. Arbetsdomstolen ansåg dock att arbetsgivaren, ett statligt affärsverk, tagit alltför lätt på sin omplaceringsskyldighet och att det därför inte funnits saklig grund för uppsägningen. Reparatören fick 25 000 kronor i allmänt skadestånd.

Dom 26/2002.

Arbetsförmågan för liten

* Sågverksarbetaren fick diagnosen alkoholism. Han genomgick under nio år olika former av rehabilitering och omplacerades till enklare arbetsuppgifter. Hans arbetstakt var låg, han kom berusad till arbetet några gånger och hade hög frånvaro. Arbetsdomstolen ansåg att arbetsgivaren hade grund för att säga upp honom. Mannen kunde inte längre utföra arbete av någon betydelse för arbetsgivaren och rehabiliteringsskyldigheten var uppfylld.

Dom 105/2005.

Avskedad efter rattfylla

* Den kommunanställde blev avskedad efter att han dömts till rattfylleri utanför ett fritidshem. Han hade druckit en och en halv flaska cider med sju procents alkoholhalt under arbetstid. Han hade till uppgift att kontrollera att kommunens entreprenörer skötte sina arbetsuppgifter, bland annat att bussar och spårvagnar höll hastigheten utanför fritidshem. Arbetsdomstolen ansåg att kommunen hade grund för att avskeda honom. Hans personliga förhållanden vägdes inte in.

Dom 22/2009.

Okänd alkoholism

* Bokbindaren blev uppsagd efter att ha varit alltför mycket borta från jobbet utan lov. Det visade sig att arbetsgivaren inte känt till att han led av kronisk alkoholism, utan trott att frånvaron hade samband med en vårdnadstvist. Visserligen har arbetsgivare ansvar för att försöka ta reda på varför en anställd är olovligt frånvarande, men även den anställda har ansvar för att berätta om orsaken. Därför ansåg Arbetsdomstolen att arbetsgivaren hade rätt att säga upp honom.

Dom 70/2009.

Ann Norrby

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer