Svenskt Näringsliv: Bra att regeringen ignorerar EU-krav

2013-05-15 23:00 Elisabet Örnerborg  
Lars Gellner

Sverige skulle senast den 22 april ha stoppat möjligheten för arbetsgivare att stapla olika former av visstidsanställningar på varandra. Men regeringen svarade EU-kommissionen att den inte tänkte förändra något.<br>– Vi delar regeringens bedömning att lagen inte behöver ändras, säger Lars Gellner, arbetsrättsjurist hos Svenskt Näringsliv.

EU:s visstidsdirektiv ska skydda de visstidsanställda mot att för alltid vara just visstidsanställda. EU-kommissionen föreslog i sitt motiverade yttrande ett sätt att komma tillrätta med problemet att olika former av visstidsanställningar kan staplas på varandra.

Ett sätt skulle kunna vara, menade kommissionen, att införa en övre tidsgräns på sammanlagt två år för allmänna visstidsanställningar och vikariat sammantagna, i stället för två oberoende tvåårsgränser. Att de svenska myndigheterna hade påpekat att huvudregeln är tillsvidareanställning ändrar inget, menade kommissionen då kravet på att få göra undantag från huvudregeln togs bort i 2007 års lagstiftning.

Varför är Svenskt Näringsliv positivt inställt till att rege­ringen inte tänker ändra något?

– Vi vill inte riskera att möjligheten till visstidsanställningar minskas. Vi delar också regeringens bedömning. Vi vet inte var gränsen för missbruk går. Om den går efter tre eller 28 visstidsanställningar, säger Lars Gellner.

Genom att bara skicka i väg ett brevsvar hamnar bollen nu hos kommissionen, som får välja hur den ska gå vidare med ärendet. Men den frågan är redan avgjord, menar TCO:s chefsjurist Samuel Engblom.

Men nästa steg är ju att EU-kommissionen stämmer Sverige för fördragsbrott i EU-domstolen?

– Det är en risk regeringen tar. Men då får vi se vad EU-domstolen säger. Det är inte säkert att EU-kommissionen har rätt.

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer