Tågpersonal ses inte som utstationerade i annat land

2020-01-30 00:00 Erik Sinander  

För att utstationeringsdirektivet ska vara tillämpligt krävs det att det finns en tillräcklig anknytning mellan arbetet och värdlandet. Det fastslår EU-domstolen i ett mål om arbete ombord på tåg som går i internationell trafik.

Det statliga österrikiska tågbolaget ÖBB tilldelade perioden 2012-2016 ett kontrakt avseende ombordtjänster, som till exempel restaurangvagn, till det österrikiska bolaget D. GmbH. Det österrikiska bolaget anlitade i sin tur ett ungerskt bolag som under­entreprenör för att fullgöra tjänsterna ombord på tågen som trafikerade sträckorna Budapest–München och Budapest–Salzburg.

Det ungerska bolaget bemannade tjänsterna ombord på tågen med arbets­tagare som hade hemvist i Ungern. De flesta av dessa arbets­tagare var inhyrda av ett annat ungerskt företag, medan övriga arbetstagare var anställda direkt av det ungerska underentreprenörsföretaget. Arbetstagarna påbörjade och avslutade sin tjänstgöring i Ungern. Arbetet var vidare organiserat så att allt arbete som inte måste göras ombord på tågen utfördes i Budapest. Efter en kontroll på Wiens centralstation 2016 befanns det ungerska bolagets vd i sin egenskap av arbetsgivare vara skyldig till en rad brott mot den österrikiska utstationeringslagen.

Vd:n överklagade beslutet om brott mot utstationeringslagen till förvaltningsdomstolen i Wien som ogillade hans talan. Han överklagade då den domen till Österrikes högsta förvaltningsdomstol som ansåg att målet gav upphov till rättsfrågor som måste tolkas av EU-domstolen. Den österrikiska domstolen frågade därför EU-domstolen om arbetet ombord på tågen ska anses omfattas av utstationeringsdirektivet.

EU-domstolen konstaterar i sin dom att utstationeringsdirektivet till sin ordalydelse är tillämpligt när ett företag som är etablerat i en medlemsstat tillhandahåller tjänster i en annan medlemsstat som utförs av arbets­tagare som vanligtvis arbetar i ett annat land. För att det ska vara fråga om en utstationering menar dock EU-domstolen att det också måste finnas en tillräcklig anknytning till det landet där arbetet utförs.

Att en utstationering måste ha tillräcklig anknytning till landet där arbetet utförs följer enligt EU-domstolen av direktivets logik som bland annat undantar mycket kortvariga utstationeringar. Mot bakgrund av det rekvisitet konstaterar domstolen att tågpersonal som utför visst arbete i ett annat land än där de påbörjar och avslutar sin tjänstgöring inte kan anses vara utstationerade i direktivets mening.

Erik Sinander

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer