Tågvärdar får OB för uppehåll

2018-10-18 00:00 Mikael Kindbom  

Tågvärdarna på Öresundstågen fick lön men inte OB-tillägg för den tid de väntade på att kliva på ett nytt tåg. AD anser att de haft rätt till OB-tillägg.

Transdev Sverige AB (tidigare Veolia), som är operatör för Öresundstågen, har tågvärdar som ibland måste vänta in nästa tåg när de stigit av ett annat. Under denna uppehållstid utför de inga uppgifter men får betalt ändå. Fram till den första juni fick de också OB-tillägg för uppehållstiden, men därefter upphörde företaget att betala OB-tillägg.

Seko: Tågvärdarna har enligt det lokala kollektivavtalet rätt till OB-tillägg under uppehållen. Arbetstagarna har under uppehällena utfört arbete eller stått till förfogande för arbete.

Transdev: Tågvärdarna har inte rätt till OB-tillägg under uppehållstiden, eftersom de då inte fullgör arbete i den mening som avses i kollektivavtalet.

Arbetsdomstolen: Utredningen talar för att arbetsgivarsidan känt till att arbetstagarna inte ville försämra det avtal som tidigare gällde med en annan operatör och där OB-tillägg betalades ut för uppehållstid. Utifrån en tolkning av det lokala kollektivavtalets ordalydelse menar AD att uppehållstiden får anses utgöra fullgjort arbete som berättigar till OB-ersättning under obekväm tid.

Arbetsgivarens påstående att parterna vid senare förhandlingar enats om arbetsgivarens tolkning av frågan anser inte AD att det finns stöd för.

Därmed har Transdev brutit mot det lokala kollektivavtalet.

Seko hade även fört talan mot Almega, men eftersom AD inte anser att Almega var avtalspart i det lokala kollektivavtalet avvisas talan i denna del.

DOMSLUT

Transdev ska betala allmänt skadestånd med 10 000 kronor vardera till arbetstagarna och 75 000 kronor till Seko. Transdev ska ersätta Seko för rättegångskostnaderna, men AD anser att Seko får vara nöjda med 400 000 kronor mot begärda 667 962 kronor.

Mikael Kindbom

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer