Tillträdande regeringen vill begränsa arbetskraftsinvandring

2022-10-16 18:36 Mattias Croneborg  
Moderaternas partiledare Ulf Kristersson (M), Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson (SD), Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch (KD) och Liberalernas partiledare Johan Pehrson (L) vid gemensam pressträff, i riksdagens presscenter, om regeringsbildningen. Foto: Jonas Ekströmer/TT

POLITIK. Partierna i det blivande regeringsunderlaget är eniga om att utreda begränsningar av arbetskraftsinvandringen. Däremot innehåller samarbetsavtalet inga skrivningar om regionala skyddsombud.

Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna, och Liberalerna presenterade på fredagen förutsättningarna för ett regeringsunderlag.

Överenskommelsen, kallad Tidö-avtalet, är ett 63-sidigt dokument som innehåller en hel del detaljerade skrivningar om kriminalitet och om invandring. Detta för att säkerställa Sverigedemokraternas intressen, partiet som inte kommer att sitta direkt i regeringen.

De fyra partierna är eniga om att ytterligare utreda frågan om arbetskraftsinvandring. Inriktningen är att den ska begränsas, exempelvis kan det ske genom höjd inkomstgräns. Men dokumentet innehåller också en lång rad detaljerade skrivningar om arbetskraftsinvandring.

Eventuellt kan vidare utredningsbehov klaras av genom tilläggsdirektiv till den redan pågående ”Utredningen om en behovsprövad arbetskraftsinvandring”. Regeringen tillsatte utredningen i juni och som utredare utsågs kammarrättsrådet Ann-Jeanette Eriksson. Eventuellt kan dock en helt ny utredning behövas, skriver partierna.

Vidare kan noteras att universitet och högskolor ska få ett stärkt omställningsuppdrag. Partierna lägger ut texten om att ”Omställningsstödet, som är en följd av parternas överenskommelse, ska förvaltas på så sätt att det används till utbildningar med hög efterfrågan på arbetsmarknaden och därmed motverkar kompetensbrist och stärker näringslivets konkurrenskraft.” Detta är redan avsikten i huvudavtalet och man kan fråga sig varför texten anses behövlig i Tidö-avtalet.

Villkoren för personaloptioner ska förbättras, så att företag enklare ska kunna attrahera och behålla nyckelkompetens.

Dokumentet innehåller även en viljeinriktning om att ”stärka drivkrafterna och möjligheterna för äldre att stanna kvar i arbetslivet”.

Systemet med regionala skyddsombud är däremot en fråga som inte omnämns. Sverigedemokraternas önskan att avskaffa nuvarande ordning har väckt uppmärksamhet. Att de regionala skyddsombuden inte nämns kan antingen betyda att frågan inte tillmätts tillräckligt stor betydelse under just de här förhandlingarna, men att frågan kommer att lyftas senare. Eller så kan det betyda att frågan splittrar de fyra partierna.

Mattias Croneborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen