Tingsrättsdom om avskedad undersköterska ändras

2019-08-22 00:00 Lena Gunnars  

Det fanns enligt Arbetsdomstolen inga laga skäl för Falkenbergs kommun att avskeda en undersköterska som uppträtt bryskt mot en brukare.

Personen var anställd av Falkenbergs kommun som undersköterska när hon den 11 januari 2017 blev avskedad.

Arbetsgivaren avskedade henne på grund av att hon skulle ha kränkt en brukare hon vårdat.

Tingsrätten ansåg att arbetsgivaren haft fog för sin uppfattning om att under­sköterskan allvarligt åsidosatt sina åligganden i anställningen. Tingsrätten konstaterade att hon även tidigare agerat olämpligt, bland annat genom att använda kränkande språkbruk om brukarna, nonchalera rutiner om dubbelbemanning vid förflyttning av brukare och om hur sår och skador på brukare ska rapporteras. Tingsrätten slog fast att arbetsgivaren hade laga skäl att avskeda undersköterskan.

Hon överklagade Varbergs tingsrätts dom till Arbetsdomstolen.

Undersköterskan: Skadan på brukarens hand uppkom enligt under­sköterskan när hon försökte hindra brukaren från att falla. Hon menar att hon inte avsiktligt eller på annat vis använt våld mot brukaren. Hon har ­ibland talat med hög stämma eftersom brukarna generellt sett har hög ålder och ofta lider av dålig hörsel, men att hon aldrig varit hotfull eller otrevlig mot någon person på boendet, vare sig mot brukare, personal eller anhörig.

Händelser som hänt under åren 2007–2013 har redan blivit utredda och har ingen koppling till den aktuella händelsen.

Undersköterskan menar att hon inte fått några skriftliga varningar om att hon riskerade sin anställning och att omplacering till annan tjänst borde ha övervägts i första hand.

Arbetsgivaren: Undersköterskan tillfogade en brukare blödande rivsår på höger underarm och handrygg när hon försökte tvinga brukaren upp ur sängen med våld. Hon har brutit mot gällande rutiner genom att vara ensam när brukaren skulle resas ur sängen.

Undersköterskan har uttryckt sig kränkande mot både brukare och personal, fått sin medicinska delegering återkallad 2013 och varit olovligen frånvarande under några arbetsdagar 2010.

Arbetsdomstolen: Undersköterskan har agerat bryskt och burdust när hon skulle hjälpa brukaren att flytta sig från sängen till rullstolen, men det är inte visat att hon medvetet skulle ha skadat brukaren.

Undersköterskan har inte rapporterat om det inträffade på ett korrekt sätt och borde ha undvikit att flytta brukaren ensam. Men det är osäkert om hon agerat i strid mot någon instruktion.

Vid några tillfällen under hösten 2016 har undersköterskan inför annan personal haft ett nedsättande språkbruk om brukarna. Det var olämpligt och respektlöst, men skedde inte inför brukarna eller deras anhöriga.

När brukaren flyttades från sängen till rullstolen agerade undersköterskan bryskt och omdömeslöst, men agerandet är inte så allvarligt att det inneburit laga skäl för avskedande.

Det har inte framkommit att det rör sig om ett upprepat beteende. Agerandet kan därför inte anses visa att hon är olämplig för fortsatt anställning.

Kommunen har inte åberopat några fler konkreta händelser som styrker att undersköterskans agerande kan betraktas som nonchalans av de boendes behov av god vårdnad.

Det fanns varken laga skäl för avskedande eller saklig grund för uppsägning.

DOMSLUT

Tingsrättens dom ändras så att Falkenbergs kommun ska betala 60 000 kronor i allmänt skadestånd till undersköterskan och 310 464 kronor i ekonomiskt skadestånd. Kommunen ska ersätta undersköterskan för hennes rättegångskostnader vid tingsrätten med 262 503 kronor och för rättegångskostnader i Arbetsdomstolen med 60 000 kronor. Domen refereras av AD.

Lena Gunnars

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer