”Tjänstefel har i det närmaste avkriminaliserats”

2014-06-19 09:21 Elisabeth Vene  
Två personer dog efter att ha kört ner i vattnet vid Hjulstabron i Strängnäs i början av mars i 2013. Foto: TT

Runt 8 000 anställda anmäls varje år för tjänstefel men bara en handfull blir fällda. Justitierådet Thomas Bull vill se hårdare tag. – Medborgare får bilden av att fel begås utan att någon ställs till svars.

Antalet anmälningar för tjänstefel har nästan fördubblats på tio år, visar Lag & Avtals genomgång. Av de 7 852 anmälningarna förra året gick 37 till åtal. Av dem resulterade 23 i fällande domar.

– Det växande antalet anmälningar kan vara ett tecken på att misstron mot samhället ökar, säger Thomas Bull.

Den alternativa tolkningen, att Sverige har en felfri förvaltning, avfärdar Thomas Bull. Att tjänstemännen går fria beror snarare på att polisen inte lyckas reda ut vem som gjort vad. Uppklarandegraden för tjänstefel är i dag lika låg som vid cykelstölder: en procent.

Ansvarssystemet måste därför bli mer omfattande, anser Thomas Bull.

– Tjänstemannen är inte bara en individ vars skuld ska prövas, utan också en symbol för den offentliga verksamhet han eller hon representerar.

De som döms för tjänstefel är framför allt poliser och and­ra som arbetar inom rättsvårdande myndigheter. När anställda vid andra myndigheter gör fel leder det sällan till åtal. Kritik från Justitieombudsmannen eller arbetsrättsliga åtgärder är vanligare, enligt Thomas Bull. En dom för tjänstefel kan vara grund för avskedande enligt arbetsrättsliga principer. Omständigheterna, typen av förseelse och befattning avgör om tjänstemannen får behålla jobbet.

Thomas Bull ser historiska förklaringar till det låga antalet fällande domar. Fram till sent 1960-tal fanns stränga regler om ämbetsansvar. När tjänstemännen blev fler ansågs det orimligt att en så stor grupp inte skulle få strejka och ägna sig åt facklig verksamhet, då avskaffades ämbetsansvaret.

På 1980-talet kom en motreaktion och en del av de gamla tjänstefelsreglerna återinfördes. Men i praktiken har domstolarna blivit alltmer förlåtande och i det närmaste avkriminaliserat tjänstefelet, säger Thomas Bull.

Det är inte enbart av godo för tjänstemännen själva.

– Om någon ber dig att bryta mot reglerna är det bra att kunna säga ”Jag kan inte, jag kommer att bli straffad”. Tjänstemän behöver stöd av domstolspraxis för att kunna visa den rättrådighet som vi kräver av dem.

Veera Littmarck, förbunds­jurist på Fackförbundet ST, håller inte med om att domstolspraxis är för mjuk.

– Vi har haft ett antal ärenden från vissa myndigheter. De har inte handlat om att medvetet bryta mot reglerna, medlemmarna har inte förstått att de har gjort fel. Då hjälper inte hårdare tag i domstolen. Det som behövs är en utbildning i rollen som tjänsteman och en levande dialog på arbetsplatsen om hur man bör hantera problemen.

Arbetsgivarverkets chefsjurist Karl Pfeifer tycker att det är svårt att svara på om det är bra eller dåligt med hårdare tag.

– Lagstiftningen ser ut som den gör och jag antar att domstolarna följer den utan att ta hänsyn till tillfälliga opinionssvängningar.

Han tycker att det är viktigt för allmänhetens tilltro att myndigheterna har en sträng och konsekvent hållning.

– Om tjänstemannen brutit mot klara och tydliga regler överväger nog myndigheten om tjänstemannen ska skiljas från sin anställning, men det är inte ett straff. Reglerna i Loa, lagen om offentliganställning, avgör om det ska göras en åtalsanmälan. Den straffrättsliga biten ingår inte i vårt uppdrag.

Fördubbling av anmälningar

Antal anmälda tjänstefel

2004: 4 874

2012: 8 520

2013: 7 852

2014, första kvartalet: 2 038. (8 procent fler än samma tid förra året)

Antal lagförda tjänstefel

2004: 49

2012: 23

2013: 37

Antal fällda tjänstefel

2004: 29

2012: 16

2013: 23

Källa: Brottsförebyggande rådet

Friad eller fälld – 6 fall av tjänstefel och dess konsekvenser

  • Polisen

Det vakthavande befäl vid polisen som såg till att Hjulstabron öppnades för att stoppa misstänkta bensintjuvar dömdes för tjänstefel av Uppsala tingsrätt. De två männen körde ner i vattnet och drunknade. Polisbefälet har överklagat domen, som kommer att bedöms av Svea hovrätt.

Polis överklagar dom för broöppning där två dog

  • Socialtjänsten

Socialtjänsten i Karlskrona har polisanmälts för tjänstefel för hanteringen av fallet med den mördade åttaåringen. Det är två privatpersoner som gjort anmälan. Socialtjänsten har anmält sig själv till Inspektionen för vård och omsorg, som ska starta en intern utredning.

  • Universitetet

Christopher Gillberg, professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Göteborgs universitet, dömdes för tjänstefel i såväl tingsrätten som hovrätten. Han hade vägrat att lämna ut sitt forskningsmaterial kring adhd och damp med hänvisning till sekretessen. När Högsta domstolen inte tog upp fallet vände han sig till Europadomstolen, som gav svenska staten rätt. Hans rättigheter blev inte kränkta.

  • Domstolen

En domare vid Eskilstuna tingsrätt dömdes för tjänstefel av Svea hovrätt. Domaren hade låtit ärenden ligga i flera år utan att göra något åt dem.

  • Ordningsvakten

En ordningsvakt som stått åtalad för tjänstefel friades av Umeå tingsrätt. Två poliser vittnade om att ordningsvakten hade handskats med en berusad person på ett olämpligt sätt. En kollega vittnade för ordningsvakten. Polismännen är inte mer trovärdiga än ordningsvakten, resonerade tingsrätten och frikände vakten.

  • Bilbesiktningen

Vid minst 90 tillfällen skulle en tekniker på Bilprovningen i Malmö ha upprättat besiktningsprotokoll, utan att ha granskat fordonen eller åtminstone inte på rätt sätt. Det går inte att utesluta att någon annan på stationen har genomfört felaktiga besiktningar, enligt Malmö tingsrätt, som friar teknikern från anklagelsen om grovt tjänstefel.

Elisabeth Vene

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen