Transport: Arbetsgivarens agerande är provocerande

2021-03-24 10:17 Lena Gunnars  
Annett Olofsson, förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd. Foto: LO-TCO Rättsskydd

PRINCIPFALL. De anställda på Gate Gourmet tvingades byta kollektivavtal till Hotell och restaurangfackets, HRF, trots att de fortfarande utför arbetsuppgifter på Transports avtalsområde. Det är LO som bestämmer gränserna mellan avtalsområdena, menar Annett Olofsson på LO-TCO Rättsskydd.

− Arbetsgivarens agerande är milt sagt provocerande, säger Annett Olofsson, förbundsjurist på LO-TCO Rättsskydd, som för Transports talan i Arbetsdomstolen.

Fackförbundet Transport yrkar ett ovanligt högt allmänt skadestånd i Arbetsdomstolen för det som förbundet anser är ett kollektivavtalsbrott. Yrkandet är på en miljon kronor.  

− Det är mot bakgrund av att arbetsgivaren Gate Gourmet har frångått principen om att det är de organiserade arbetstagarna som bestämmer den fackliga organisationsstrukturen. Om man skulle frångå den principen är hela arbetsmarknadsmodellen i gungning, säger Annett Olofsson.

Läs mer: Avtalsshopping – ”en soppa som heter duga”

Om det skulle hända ser hon en uppenbar risk för att arbetsgivare skulle börja välja det kollektivavtal som är billigast och att det skulle uppstå en underbudskonkurrens mellan arbetstagarorganisationerna.

− Det är LO som bestämmer gränserna mellan avtalsområdena i LO:s organisationsplan, säger Annett Olofsson.

Enligt LO:s organisationsplan faller arbetsuppifterna som det 15-talet arbetstagarna i målet utför inom Transports avtalsområde. Arbetsuppgifterna innefattar bland andra lastning, lossning, transport, tullfrilager och packning. 

Bakgrunden till hela historien är att Gate Gourmet bedriver verksamhet på Arlanda, Landvetter och på Malmö Airport, med flygplatscatering och lager och distribution av tullfria varor till flygplanspassagerare.

I augusti förra året berättade Gate Gourmet att bolaget skulle införa kombinationstjänster på alla avdelningar. Därför skulle bolaget börja tillämpa Hotell- och restaurangfackets cateringavtal på alla anställda.

När Transport åberopade avtals- och organisationsgränserna enligt LO:s organisationsplan menade bolaget att det hade rätt att ensidigt bestämma inom vilket avtalsområde arbetsuppgifterna som finns i bolaget skulle ligga.

Enligt Transport ligger de berörda arbetstagarnas arbetsområde inom avtalsområdet för Riksavtal för arbetstagare på civilflygområdet. Men från och med den 15 september i fjol tillämpade inte Gate Gourmet längre det avtalet.

− Här har arbetsgivaren tagit sig rätten att bara själv bestämma att arbetstagarnas arbetsuppgifter ska falla in under HRF:s cateringavtal. Detta trots att de här arbetstagarna fortfarande utför arbetsuppgifter som helt tydligt faller in under Transports avtalsområde. Det är väldigt provocerande, milt talat, att agera så här från arbetsgivarens sida. Det är första gången jag är med om ett sådant här agerande från en arbetsgivare, säger Annett Olofsson.

Agerandet har enligt Transport inneburit att Gate Gourmet inte har betalat ut ob-ersättning enligt Transports kollektivavtal. De berörda arbetstagarna ska även ha fått en längre veckoarbetstid. Därför yrkar förbundet också på övertidsersättning till de berörda arbetstagarna.

Till saken hör också att fackförbunden Transport och HRF i samband med att bolaget införde kombinationstjänsterna slöt en överenskommelse som innebar att arbetstagarna skulle fortsätta gå på Transports avtal fram tills förbunden hade hunnit bestämma hur de skulle se på gränsdragningarna mellan dem. 

− Här är bolaget ostridigt bundet av båda kollektivavtalen. Ändå tar bolaget sig rätten att säga att de arbetsuppgifterna som tidigare föll under Transports avtalsområde inte längre gör det, säger Annett Olofsson.

Transport driver ytterligare tre mål i Arbetsdomstolen mot Gate Gourmet. De handlar om brott mot Lagen om anställningsskydd, las, för ett 60-tal arbetstagare som sagts upp på grund av arbetsbrist.

Läs mer: Avtalsbytena som nästan lamslog Finland

Den 6 maj blir det en gemensam muntlig förberedelse i de tre las-målen. Enligt Annett Olofsson har även dessa mål sin grund i det som Transport menar är ensidigt avtalsbyte från arbetsgivarens sida.

− Arbetsgivaren har tagit sig rätten att ensidigt bestämma hur turordningskretsarna ska se ut och har inte heller i dessa fall brytt sig om avtalsområdena, säger Annett Olofsson.

Andreas Modig, chefsjurist och stabschef på Transportföretagen, skriver i ett mejl till Lag & Avtal att arbetsgivarparterna inte kommer att kommentera stämningsansökan från Transport.

Missa inga nyheter - beställ Lag & Avtals kostnadsfria nyhetsbrev

Lena Gunnars

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen