Tvisten har inte fört dem närmare varandra

2022-12-21 09:23 Mattias Lahti Davidsson  
SD-politikern Mats Fredlund i Stockholms tingsrätt. Han har stämt fackförbundet Transport som uteslutit honom. Bakom honom går Transports förbundssekreterare Lars Mikaelsson. Foto: Roger Turesson/DN/TT

POLITIK. Parterna står långt ifrån varandra. SD-politikern Mats Fredlund anser inte att fackföreningar ska ha rätt att utesluta någon överhuvudtaget. Transports förbundssekreterare Lars Mikaelsson säger att facken borde ha ensamrätt att tolka sina egna stadgar. Han meddelar också att förbundet överklagar till Högsta domstolen.

De har mötts i såväl tingsrätt som hovrätt och känner varandras argument väl vid det här laget. Men Mats Fredlund, Sverigedemokraten från Kiruna, och Transports förbundssekreterare Lars Mikaelsson har inte mycket till övers för den andres sätt att resonera.

Mats Fredlund är bestämd i sin uppfattning att han inte ska behöva välja mellan det fackliga medlemskapet och det politiska engagemanget.

– Det är en ganska självklar sak. Det kan ju inte vara så att facket, som ska skydda oss arbetstagare, ska styra vilken politisk organisation de ska vara med i.

Transport är fel ute när det hävdar att förbundsstadgarna inte är förenliga med SD:s politik.

– Ja, jag anser att de överensstämmer, SD står också för allas lika värde. Partiet har mognat och stabiliserats, vi har vuxit och blivit fler, säger Mats Fredlund.

De rasistiska uttalanden som många SD:are uttalat genom åren ska man inte dra för långa växlar på menar han. Det hoppar grodor ur munnen på företrädare för alla partier.

– Så är det väl i princip överallt. I alla partier är det nån som trampar i klaveret. Det måste man acceptera. Man kan vara utsatt för stress och då kan det hoppa ut en groda.

Återkommande rasistiska uttalanden, sådant som måste betraktas som ställningstaganden snarare än ”grodor” gör Mats Fredlund ledsen, säger han.

– Det är sorgligt när det händer. Jag kanske inte säger ifrån, jag är inte så högt uppsatt i partiet, men jag håller inte med.

Fackföreningar kan inte likställas med vilka föreningar som helst, de intar en särställning, hävdar Mats Fredlund.

– Om det hade varit en vanlig förening, en fotbollsförening exempelvis, som hade uteslutit mig; det hade jag kunnat acceptera. Men facket är inte vilken förening som helst, de är på arbetsplatserna och styr och ställer.

Givet det inflytande facken har borde de inte få utesluta någon medlem alls, argumenterar han.

– Nej, jag tycker inte det för de styr på arbetsmarknaden, säger Mats Fredlund.

Transports förbundssekreterare Lars Mikaelsson anser att domstolarna intar ett alltför snävt synsätt i sin prövning. Han säger att de endast tar hänsyn till motpartens, det vill säga Mats Fredlunds, föreningsfrihet.

– Men de andra medlemmarnas föreningsfrihet diskuterar man inte alls, säger han.

Han kan visserligen förstå domstolarnas resonemang om att ett fackligt medlemskap är viktigt, yrkesmässigt och ekonomiskt. Men samtidigt är det viktigt att alla medlemmar kan lita på varandra och att man sluter upp bakom stadgarna. Många andra fackförbund gör skillnad på vanliga medlemmar och de som har förtroendeuppdrag. Mats Fredlund är medlem utan något uppdrag i förbundet. Men Lars Mikaelsson menar att den distinktionen inte är tillämpbar i Transport.

– I Transport har vi väldigt få valbarhetshinder, alla medlemmar kan väljas till alla förtroendeuppdrag, även till rollen som förbundsordförande. Vi tycker inte att man ska dela upp i A- och B-medlemmar. Alla som är med i vår förening ska vara valbara för alla uppdrag.

Men med det följer att det är extra viktigt att alla medlemmar efterlever stadgarna, enligt Lars Mikaelsson

– Våra medlemmars föreningsfrihet är det jag vill trycka på, de som har röstat igenom våra stadgar. Domstolen tycker att vi och medlemmen ingår en affärsrelation, men det är absolut fel, helt horribelt. Transport är en ideell förening, inte vilken affärsdrivande verksamhet som helst.

Domen är inte bara ett problem för Transport, menar Lars Mikaelsson, utan för alla fackförbund och även andra föreningar.

– Det normala är att föreningar ställer upp sina egna stadgar och tolkar dem själv. Nu har tingsrätten och hovrätten tagit ifrån Transports förbundsstyrelse makten att tolka våra egna stadgar vilket inte är förenligt med en demokrati. Det är riktigt otäckt, säger han.

Mats Fredlund hoppas att Transport erkänner sig besegrat nu när hovrätten meddelat sin dom. Han ligger personligen ute med ungefär 200 000 kronor för sina rättegångskostnader, vilket är kännbart.

Lars Mikaelsson säger att domen ska överkklagas.

– Transport överklagar till Högsta domstolen eftersom målet handlar om vår förenings självbestämmande. Det är oerhört viktigt för oss och hela fackföreningsrörelsen i stort, kommenterar Lars Mikaelsson i ett pressmeddelande.

Mattias Lahti Davidsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Tidningen