Undantag för familj gäller trots skilsmässa

2020-04-30 00:00 Elisabet Örnerborg  

När arbetsgivaren har anställt familje­medlemmar omfattas de inte av anställningsskyddslagen. Men ska familje­medlems­undan­taget tillämpas även på makar som tagit ut skils­mässa? Och gäller undantaget om skilsmässan gick igenom för tio ­månader sedan? Ja, avgör AD.

Mannen driver företaget Mittport AB med fyra anställda montörer. Tidigare var också hans fru anställd i företaget för att ta hand om ekonomi och administration. Makarna skildes i januari 2018. Tio månader senare, den 18 november 2018, sades den anställda frånskilda kvinnan upp. Hon vände sig till tingsrätten och krävde skadestånd för att uppsägningen saknade saklig grund eller i vart fall bröt den mot turordningen. Mittport menade att familjemedlemsundantaget från anställningsskyddslagen gällde.

Tingsrätten kom fram till att anställ­nings­skyddslagen gällde för kvinnan och att uppsägningen var sakligt grundad på grund av arbetsbrist, men att kvinnan blivit uppsagd i strid med turordningsreglerna.

Bolaget: Familjehemsundantaget från anställningsskyddslagen gäller. Kvinnan har inte rätt till skadestånd för brott mot turordningsreglerna i anställningsskyddslagen.

Kvinnan: Tingsrättsdomen ska inte ändras.

Arbetsdomstolen: Frågan är om kvinnan omfattades av anställningsskyddslagen när hon sades upp eller om familjemedlemsundantaget gällde fortfarande trots skilsmässan tio ­månader tidigare.

En av de viktigaste funktionerna med undantaget är att familjemedlemmar inte ska ingå i turordningskretsen vid arbetsbristuppsägningar. Detta för att familjemedlemmen ska kunna jobba kvar, resonerar dom­stolen.

En ­annan funktion är att det inte ska krävas saklig grund för uppsägningar om det förekommer konflikter mellan familjemedlemmarna.

Personliga motsättningar mellan makar som går skilda vägar upphör sällan bara för att skilsmässan är ett faktum. Konflikter kan också uppstå efter skilsmässan, vid bodelning eller vårdnadstvister. Därför ska inte familjem­edlems­undantaget upphöra så fort det finns ett lagligt skils­mässobeslut. Men kan frågan om undantaget finnas kvar så länge som tio månader? I det här fallet hade kvinnan anställts i bo­laget delvis för att hon behövde syssel­sättning. Kort efter domen om äktenskapsskillnaden hade hon blivit sjukskriven på heltid, vilket enligt förhöret med kvinnan också berodde på konflikten med den före detta ­maken. Bolaget omorganiserades och de arbets­upp­gifter hon hade haft lades ut på ett externt före­tag.

Då hon efter skilsmässan till största delen varit sjukskriven och att detta hade samband med hennes familje­relation väger tidsaspekten inte så tungt. Anställningsskyddslagen gällde inte när hon sades upp.

Domslut Domstolen avslår kvinnans talan och ändrar tingsrättens dom. Kvinnan ska som förlorande part ersätta bolaget för rättegångskostnaderna i tingsrätten, 205 179 kronor, och för rättegångskostnaderna i Arbetsdomstolen, 77 565 kronor.

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna