”Väldigt starkt skydd i Vietnam”

2014-02-26 23:00 Michael Töpffer  

Vietnam har en detaljerad och rigid arbetsrättslagstiftning. Men trenden är att arbetsgivarna får mer makt.

Nguyen Huu Phuoc, 40, är jurist och delägare vid advokatbyrån P&P Law Firm i Ho Chi Minh. Han är expert på Vietnams arbetsrättslagstiftning.

– Utländska företag från västländer följer i betydligt större omfattning arbetsrättslagstiftningen medan lokala vietnamesiska företag försöker kringgå den, säger han.

Det kan gälla frågor som övertidsersättning och andra förmåner.

Ekonomin i Vietnam är på nedåtgående just nu. Många företag vill säga upp personal, vilket gjort att Nguyen Huu Phuoc och hans kolleger är väldigt upptagna med att representera de som känner sig förorättade.

– På tjänstemannanivå är många anställda väl införstådda med sina rättigheter men värre är det för outbildade i den informella sektorn, säger han.

Han berättar att arbetsrätten generellt är utformad så att den skyddar arbetstagaren betydligt mer än arbetsgivaren – så till den grad att staten i maj i år valde att reformera arbetsrätten och ge tillbaka lite makt till arbetsgivarna.

– Det är generellt sett väldigt svårt att avskeda människor. Massor med kriterier måste vara uppfyllda och facket måste ge sitt samtycke, säger Nguyen Huu Phuoc.

Ett annat exempel gäller misskötsel. Varje arbetsgivare måste ha en nedskriven uppförandekod som också ska godkännas av lokala myndigheter. Arbetstagaren måste ha brutit mot någon av de godkända reglerna. Har arbetstagaren misskött sig på ett sätt som inte finns omnämnt i uppförandekoden får arbetsgivaren inte avskeda.

– Arbetstagarna är väldigt skyddade i Vietnam, säger Nguyen Huu Phuoc.

På många arbetsplatser finns lokala fackföreningar. Arbetsgivaren är skyldig att betala lön till lokala fackombud, även om de jobbar heltid med fackliga uppgifter.

– I praktiken gör detta att fackombuden får en nära och positiv relation till arbetsgivaren och därmed byter lojalitet och slutar att ta tillvara på sina medlemmars intressen, säger Nguyen Huu Phuoc.

Vietnamesisk arbetsrätt i 12 punkter

1. Arbetsrätten i Vietnam utvecklas ständigt. I maj i år genomfördes en större reform i syfte att stärka den på arbetsgivarens sida efter att den tidigare givit arbetstagaren för mycket makt.

2. Det är generellt sett svårt att avskeda anställda, även för misskötsel och till och med stöld och korruption. Arbetsgivaren måste presentera mycket starka bevis. Dessutom behövs god­kännande från facket.

3. Vid neddragningar är arbetsgivaren skyldig att ordna alternativa arbetsuppgifter eller skola om personalen för helt nya jobb. Blir det neddragningar ersätts de avskedade med en månadslön per anställningsår.

4. Konflikter löses i första hand genom medlare från det lokala arbetsmarknadskontoret, som är en myndighet. Först i segdragna tvister går man till arbetsdomstolen.

5. Arbetsgivare betalar 17 procent i arbetsgivaravgift ovanpå lönen som går till olika sociala försäkringar. Arbetstagaren betalar sju procent av sin lön till samma socialförsäkring, utöver eventuella andra inkomstskatter.

6. I Vietnam tillämpas sex månaders mamma­ledighet, med uppemot 80 procents lön som ­ betalas av socialförsäkringen. Efter mammaledigheten har mammor rätt till långa lunchraster, upp till två timmar, för att kunna åka hem och amma.

7. Det finns ingen pappaledighet, men nyblivna pappor har rätt att vara hemma utan lön upp till en vecka i samband med förlossningen.

8. Sjukförsäkring finns. Vid sjukdom ersätts man enligt en miniminivå och beroende på sjukdom eller skada. Ersättningen ökar också med antalet anställningsår.

9. Det finns en statlig minimilön, men i praktiken betalar arbetsgivare betydligt mer. Kollektivavtal tillämpas i stora statliga företag. Annars råder individuell lönesättning.

10. Alla anställda har rätt till pension som baseras på vad som betalats till socialförsäkringen. Eftersom det råder hög inflation försöker många att få ut sin pension i en klumpsumma i stället för utspridd över en viss tid.

11. Anställda har minst tolv dagar betald semester. Den ökas sedan med anställningsår.

12. Finns en stor informell sektor med många låg- och outbildade. Även om de teoretiskt omfattas av samma lagstiftning står de i praktiken utanför.

Michael Töpffer

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer