Redaktionen

Mattias Croneborg
Redaktör och ansvarig utgivare
0766-365213
mattias.croneborg@lag-avtal.se

Lena Gunnars
Reporter 
08-796 64 10
Lena.Gunnars@lag-avtal.se

Camilla Dal
Marknadschef
08-545 417 76
camilla.dal@svb.se

Traffic:
AP Design AB
annons@nyteknikgroup.se

Postadress:
Lag & Avtal
106 12 Stockholm

Fakturaadress: 
Ny Teknik Group AB
Lag & Avtal
106 12 Stockholm

Besöksadress: 
Lag & Avtal
Fleminggatan 7
Tel: 08-796 66 50
Fax: 08-612 30 60

Kundservice:
Kontakta vår kundservice för prenumerationsärenden, adressändringar och webbinloggning på 08-522 183 32 vardagar 8-18.

Tidningen