Avtalsrörelsen 2023

Medlare utsedda i tågkonflikten

Gunilla Runnquist är en av medlarna i tågkonflikten

Medlingsinstitutet har utsett Gunilla Runnquist, Bengt Huldt och Gerald Lindberg att medla i tvisten mellan Seko, Service- och kommunikationsfacket och Tågföretagen om ett nytt kollektivavtal på spårtrafiksområdet.

Publicerad Uppdaterad

Gunilla Runnquist är tidigare förhandlingschef på Lärarförbundet.Bengt Huldt är tidigare vd för Stål- och metallarbetsgivarna, Gruvornas arbetsgivareförbund och Svemek.Gerald Lindberg är tidigare andre ordförande i Livsmedelsarbetareförbundet.

Bengt Huldt

Medlarna är inte anställda vid Medlingsinstitutet utan agerar på uppdrag av myndigheten.

Seko har varslat om stridsåtgärder i form av blockad mot övertids- och mertidsarbete samt nyanställning inom hela Spårtrafikavtalets tillämpningsområde och strejk vid vissa utvalda företag och arbetsställen.

Nås ingen överenskommelse innan dess träder nämnda blockadåtgärder i kraft den 11 maj klockan 15.00. Strejken, med tillhörande blockad av arbetsuppgifter som omfattas av arbetsnedläggelsen, träder i kraft i tre steg.

Gerald Lindberg.

Det första steget, som alltså är den 11 maj kl.15.00:, omfattar vissa företag och arbetsställen , varefter en utvidgning av strejken med tillhörande blockad träder i kraft den 15 respektive den 18 maj vid samma klockslag om ingen överenskommelse nås innan dessa tidpunkter.