Arbetsrätt

SOS-sköterskan sade upp sig själv

SOS-sjuksköterskan som misstänktes för att ha vållat en 23-årings död sade upp sig själv. <br>– Vi är mycket kritiska till hur arbetsgivaren agerat mot vår medlem, säger Ann Svedberg, ombudsman på Vårdförbundet.

Publicerad

Sjuksköterskan skickade aldrig någon ambulans när en 23-åring ringde SOS Alarm och bad om ambulans vid upprepade tillfällen. Bara timmar senare avled 23-åringen av sprucken mjälte. Efter händelsen stängdes sjuksköterskan av och blev sedan snabbt varslad om avskedande. I det läget valde sjuksköterskan att säga upp sig själv.

– Det var en extremt uppjagad situation. Medierna låg på och flera av de anställda på SOS Alarm blev hotade. Det var kanske inte en helt idealisk situation för honom att göra ett sådant val. Men vi försökte stödja honom att göra ett bra val utifrån hans vilja trots det, säger Ann Svedberg.

Nyligen friades han från anklagelserna att ha vållat 23-åringens död av Stockholms tingsrätt. Men Vårdförbundet har hela tiden varit mycket kritiskt till SOS Alarms agerande mot sjuksköterskan.

– Arbetsgivaren lade direkt all skuld på honom och sa att om han bara hade följt instruktionerna så hade det här aldrig inträffat. Vi som kan vård tror inte på det. Det handlar alltid om att göra bedömningar. Det är därför det sitter sjuksköterskor där och tar emot samtalen och inte larmoperatörer, säger Ann Svedberg.

Vårdförbundet har även re­agerat på att SOS Alarm gick ut med uppgifter om att sjuksköterskan hade flera avvikelserapporter på sig.

– Det är det många som har men det är inget man brukar dra upp på det här sättet. Det kan vara ett sätt att kvalitetsgranska verksamheten.

Vårdförbundet menar att SOS Alarm valde att varsla sjuksköterskan om avskedande i stället för uppsägning, bland annat för att visa på handlingskraft.

– Arbetsgivaren var beredd på att få kritik från allmänheten och sa direkt att felet bara låg hos sjuksköterskan. Sedan har det ju visat sig att det kanske inte var så. Socialstyrelsen har riktat mycket kritik även mot SOS Alarm, säger Ann Svedberg.

SOS Alarm håller inte med Vårdförbundet om att man agerat felaktigt i fallet med sjuksköterskan. Inför lex Maria-anmälan gjordes en intern utredning som kom fram till att sjuksköterskan inte är lämplig att arbeta inom SOS Alarm. Sjuksköterskan varslades därför om avskedande. Tingsrättsdomen påverkar inte beslutet enligt SOS Alarm.

– Vi har agerat som vi uppfattar det rent korrekt arbetsrättsligt. Vi påbörjade ett varsel om avskedande men innan det hann verkställas sade personen upp sig själv, säger Anders Klarström, presstalesman för SOS Alarm Sverige.

Kammaråklagare Gunnar Fjaestad har överklagat tingsrättens dom.

Sjuksköterskan riskerar att bli av med legitimationen

SOS Alarm lämnade in en lex Maria - anmälan om den uteblivna ambulansen till Socialstyrelsen efter händelsen med 23-åringen som dog av sprucken mjälte.

Myndigheten ser mycket allvarligt på det inträffade och konstaterar att verksamheten vid tidpunkten för händelsen hade flera brister. Den uppfyllde inte de krav som ställs i de tillämpliga lagarna om säkerställande av personalens kompetens, samverkan mellan olika yrkesgrupper i vårdkedjan, anmälningsskyldigheten vid vårdskada och egenkontroll.

För närvarande pågår en utredning om SOS-sjuksköterskans yrkesutövande. Sjuksköterskan riskerar att få kritik utan påföljd, prövotid eller att sjuksköterskelegitimationen dras in.

Socialstyrelsen har även gjort en verksamhetstillsyn efter att flera anmälningar kommit in om lång väntan eller uteblivna ambulanstransporter vid samtal till SOS Alarmcentraler ute i landet. Även i det beslutet påtalar Socialstyrelsen flera brister. Där har åtgärderna ännu inte rapporterats in till Socialstyrelsen.

Källa: Socialstyrelsen