Arbetsrätt

Sakfrågan prövades aldrig i AD - kommunen valde förlikning

Bråket mellan lärarfacken och kommunen avslutades i Arbetsdomstolen med förlikning. De avskedade lärarna fick lön i tre år utan att behöva arbeta.– Det är en stor summa, säger Johan Mann, som var en av kommunens företrädare.

Publicerad
Johan Mann.
Johan Mann.

Tvisterna mellan lärarfacken och Ekerö kommun pågick i flera år innan de avslutades genom förlikning i AD 2005. Först anklagade kommunen Lärarförbundets avdelningsordförande för att ha uppträtt obalanserat vid möten och förhandlingar. Kommunen begärde att förbundet skulle byta ut henne som förhandlare. Det vägrade förbundet. Då valde kommunen att byta förhandlare, rektorerna ersattes med en annan person. Lärarförbundet svarade med att stämma kommunen våren 2004 för föreningsrättskränkning.

– Kommunen försökte inte hindra fackets ombud från att förhandla för sina medlemmar. Det var inte fråga om en föreningsrättskränkande åtgärd och det fanns inget sådant syfte, säger Johan Mann, som var förbunds­jurist på dåvarande Kommunförbundet och företrädde kommunen.

Hur upplevde du situationen?

– Stämningen var låst. Jag minns inte detaljerna, men jag kommer ihåg att rektorerna som jag hörde inför eventuella vittnesförhör var ganska illa berörda av den lokala motpartens uppträdande, säger Johan Mann, som i dag är arbetsrättsjurist på Almega.

Innan AD hade tagit ställning till sakfrågan, blev den fackliga företrädaren plus företrädaren för Lärarnas Riksförbund varslade om avskedande. Samtidigt blev de avstängda från sina jobb. Fackförbunden begärde förgäves att AD skulle häva avstängningarna.

Peter Carpelan (M) var kommunstyrelsens ordförande i kommunen den här tiden. Nu är han forsknings- och personallandstingsråd i Stockholm och vill inte kommentera tvisterna. Men han påpekar att AD inte kunde utesluta att det kunde finnas grund för avskedandena och att avstängningarna därför bestod.

Efter att de fackliga företrädarna hade blivit avskedade stämde de två lärarfacken kommunen igen och krävde att avskedandena skulle ogiltigförklaras och att de avskedade skulle få skadestånd. Inte heller den här gången blev det aktuellt för domstolen att ta ställning i sakfrågan. Tvisterna avslutades med förlikningar.

– Det är klart att de två lärarnas sammanlagt sex årslöner blev en stor summa. Så här höga belopp förekommer sällan. Men det var speciella tvister och sannolikt fanns det ett behov av att lösa relationsproblemen ganska omgående, säger Johan Mann.