Arbetsrätt

5 frågor till Kerstin Ahlberg ...

Kerstin Ahlberg. Foto: Privat
Kerstin Ahlberg. Foto: Privat

... som tillsammans med tre andra forskare har undersökt hur arbetsrätt, skatterätt och socialförsäkringsrätt samspelar när människor från andra länder kommer till Sverige för att arbeta.

Publicerad

Varför ville ni undersöka detta?

– Det har diskuterats att utstationerade arbetstagare dels har lägre lön och dels att de inte betalar skatt här. Byggnads har också påpekat att socialförsäkringsreglerna kan göra att de inte får behålla hela den lön de har rätt till. Men det är ingen som konkret har tagit reda på hur reglerna tillsammans slår. Vi ville få en mer konkret bild av hur det är. Både för den som utför arbete och den som köper in arbetskraft.

Hur gjorde ni?
– För att över huvud taget kunna ta reda på det så konstruerade vi några typfall. Vi utgick från ett svenskt byggföretag som ville bygga i Stockholm. Vi tog reda på hur det skulle bli om det svenska byggföretaget direkt­anställde arbetare från Polen, Lettland eller Tyskland jämfört med att anlita dem som var utstationerade från ett utländskt företag, det vill säga att de kom till Sve­rige utskickade av sin arbets­givare det utländska företaget, eller som egenföretagare.

Vad fann ni?
– Resultatet varierade mycket beroende på hur länge de arbetar här, inte på grund av arbetsrätten, utan på grund av skatteregler och socialförsäkringsregler. Lättast att ta till sig är att utstationerade, som är här i mindre än 24 månader, omfattas av hemlandets socialförsäkringssystem och att utstationerade från Tyskland, Polen eller Lettland därför alltid kommer att få behålla mindre av lönen än vad en direktanställd får.

Varför är det så?
– I de länderna är det arbetaren själv som står för en del av de lagstadgade socialförsäkringsavgifterna. Deras arbets­givare drar helt enkelt av dessa innan lönen betalas ut. I vårt exempel handlar det då om att byggföretaget får betala ungefär 100 kronor mindre per timme jämfört med att själv ha anställt den utländska arbetstagaren. Den kunde 2018 få ut upp till 58 kronor mer per timme efter skatt än en utstationerad arbets­tagare. – Det här förvånade mig inte. Det har Byggnads talat om i åratal. Nu har vi det svart på vitt!

Vad betyder det för förslaget till hur ändringen av utstationeringsdirektivet ska införas i svensk rätt?
– Även om ändringarna i utstationerings­direktivet får effekt och de utstationerade arbets­tagarna får mer än minimilön så kommer socialförsäkringsavgifterna i hemlandet att devalvera värdet av den svenska lönen för utstationerade från de här länderna. De svenska lönerna är ju satta utifrån att arbetsgivarna ska betala socialförsäkringsavgifterna.

Likabehandlingsprincipens olika ansikten

Forskarnas resultat presenteras i boken Likabehandlingsprincipens olika ansikten, författad av projektledaren Petra Herzfeld Olsson, Kerstin Ahlberg, Katia Cejie & Thomas Erhag, nyligen utkommen på Iustus förlag.