62-årig kvinna diskriminerad av staten

2010-12-15 14:50 Ann Norrby  

Staten gjorde fel när kvinnan med goda meriter för coachjobbet inte ens kallades till intervju. Hon får 75 000 kronor i diskrimineringsersättning.

Kvinnan sökte i början av förra året en av tjänsterna som jobbcoach på Arbetsförmedlingen i Södertälje med omnejd. Tjänsterna var tidsbegränsade och tiden för att hitta lämpliga personer kort.

Diskrimineringsombudsmannen stämde staten för att kvinnan inte kallats till intervju. DO hävdade att hon blivit diskriminerad på grund av både kön och ålder. När hon inte erbjöds en av tjänsterna, blev hon diskriminerad på grund av sin ålder, ansåg ombudsmannen. DO yrkade 300 000 kronor i diskrimineringsersättning.
Staten hävdade att besluten varken berodde på kvinnans kön eller ålder, utan det var bristen på personlig lämplighet som låg bakom dem. Två arbetsförmedlare hade haft kontakt med kvinnan när hon sökte jobb. De tyckte inte att hon skulle passa som coach.

Arbetsdomstolen slår fast att kvinnan hade klart bättre meriter än två av de män och en av de yngre kvinnorna som blev kallade till intervju. Den 62-åriga kvinnan hade också klart bättre meriter än en av kvinnorna som anställdes och lika bra meriter som den andra. Det finns alltså anledning att tro att hon diskriminerats på grund av både kön och ålder.

Domstolen underkänner statens sätt att komma fram till att kvinnan varit olämplig. Att grunda ett beslut på ett kort internt samtal med två medarbetare uppfyller inte kraven som en arbetsgivare ska leva upp till. Och domstolen godtar inte statens påstående att besluten, att varken kalla kvinnan till intervju eller erbjuda henne anställning, bara berodde på att hennes personliga lämplighet ansågs bristfällig. Staten har alltså brutit mot diskrimineringsförbudet.

Arbetsdomstolen jämför brottet mot förbudet med ett brott mot reglerna för företrädesrätt till återanställning när man ska bestämma hur stor diskrimineringsersättningen ska vara. Domstolen väger också in att det var fråga om tidsbegränsade anställningar.  Diskrimineringsersättningen bestäms till 75 000 kronor.

Arbetsdomstolen

Dom 91/10 i mål A 268/09 den 15 december

Ann Norrby

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna

Arbetsrätt