AD: Rektorns ”sexbilder” inte så farliga

2012-03-29 10:35 Elisabet Örnerborg  

"I den mån de påtalade bilderna över huvud taget kan sägas ha en sexuell anknytning, är denna anknytning i vart fall inte särskilt tydlig". Det anser Arbetsdomstolen och kommer till samma slutsats som tingsrätten. Entreprenörsgymnasium i Luleå hade inte rätt att säga upp sin rektor.

Gymnasieskolan sa upp rektorn på grund av att han lagt ut sex bilder med sexanknytning på sin Facebooksida och för att han var med i nio Facebookgrupper med namn som har anknytning till sex. Arbetsdomstolen går igenom bild för bild och gruppnamn för gruppnamn. Bilderna innehåller inga tydliga sexuella uttryck eller anspelningar i de sammanhang de förekommer, avgör domstolen. Med ett undantag, den så kallade NASA-bilden. Fast i det fallet är texten om analasex dold och det är bara den som på förhand känner till den som kan få några sexassociationer, menar domstolen. Något som också advokat Toivo Öhman, rektorns ombud, påpekade i huvudförhandlingen. Dessutom var bilderna och gruppnamnen bara en liten del av allt som fanns utlagt på rektorns sida.

Att han hade en förtroendeställning på skolan som både rektor och lärare gör att kraven på saklig grund vid en uppsägning visserligen tunnas ut. Men även arbetstagare med en särskild förtroendeställning har en rätt till yttrandefrihet, anser domstolen. Bolagets, det vill säga gymnasieskolans, påpekande att sexualitet i relationen mellan lärare och elever är ett känsligt område som kan påverka skolans anseende negativt är förståeligt. Men det verkar som att varken bilderna eller gruppnamnen har haft några negativa verkningar för vare sig eleverna eller bolaget innan de uppmärksammades i media. Och negativ rapportering i media kan i sig normalt inte vara skäl för att säga upp en anställd, skriver Arbetsdomstolen. Det är också känt att man på privata sidor på internet anger var man arbetar och den befattning man har. Rektorn har inte lagt ut de här bilderna och gruppnamnen med avsikt att skada bolaget.

Domstolen kommer fram till att vad rektorn lagt ut på sin Facebooksida inte i sig har gett skolan rätt att säga upp honom. Inte heller har han brutit mot några förhållningsorder. Han har till exempel inte uppmanats att ta bort kontaktuppgifterna till skolan från sin privata Facebooksida. Och bolaget har inte före uppsägningen gett några konkreta instruktioner för hur han skulle agera för att undvika att bli uppsagd.

Arbetsdomstolen fastställer tingsrättens dom.

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna

Tidningen