Arbetsrätt

Allt fler testar sina anställda

Publicerad

<p>Under finanskrisen tappade Karolinska universitetslaboratoriet ungefär hälften av sin volym, men nu är antalet tester tillbaka på vanlig nivå. En ökning är att vänta.</p> <p>- Den avspeglar konjunkturen, säger Olof Beck. </p> <p>Han försäkrar samtidigt att testerna uppfyller Socialstyrelsens bestämmelser. Den som testas ska veta vem som är beställaren, i vilket syfte testet genomförs och vem som får tillgång till resultatet. Den testade ska dessutom samtycka och har rätt att återkalla sitt samtycke. </p> <p>Att arbetsgivare skulle söka efter exempelvis hiv avfärdar Olof Beck som skrönor. </p> <p>- Får vi in en begäran om att göra ytterligare analys på ett prov tackar vi nej.</p> <p>Eva Kovar, arbetsmiljöjurist på Svenskt Näringsliv, kan tänka sig situationer då arbetsgivaren bör kräva ett hiv-test.</p> <p>- Ja, i de fall där en eventuell smitta utgör en säkerhetsrisk. Men det är nog ovanligt, säger hon.</p> <p>Arbetsmiljöverket har föreskrifter om medicinska kontroller i arbetslivet. Utgångspunkten är att kraven riktar sig till arbetsgivaren som måste göra en så kallad tjänstbarhetsbedömning - den som får jobbet måste vara frisk nog att klara av det och en läkarundersökning fordras. Ett antal påfrestande yrken räknas upp, marginalen för tyckande är minimerad.</p> <p>Enligt Hans Nilsson på på organisationen Hiv Sverige har arbetsgivare ingen som helst rätt att ens fråga om en person är hiv-smittad. Än mindre tvinga till läkarundersökning. </p> <p>- Hiv-smitta räknas som ett funktionshinder och omfattas av förbudet mot diskriminering, säger Hans Nilsson. </p>

Öppet för bedömningar

Det finns, många utredningar till trots, ingen lag om integritet i det privata näringslivet. För den offentliga sektorn gäller Lagen om offentlig anställning där obligatoriska läkarundersökningar gäller vissa anställda. Motiveringen är säkerheten.

På den privata sidan är det öppet för bedömningar. En misstänkt narkoman fick sparken från Fryshuset sedan han vägrat drogtest. Men den misstänkte vann sitt mål i ett avseende: Fryshuset borde ha gjort klart från början vad som gällde. Säkerhetskrav får inte komma som en överraskning.