Anställd får ut<br>lönelistor

2009-12-29 13:56  

Svenska Filminstitutet måste lämna ut lönelistor med samtliga anställdas namn och löner till en anställd. Det anses inte föreligga sådana konkreta skaderisker vid utlämnande som krävs för att sekretess ska gälla för uppgifterna, enligt Kammarrätten.

En anställd vid svenska filminstitutet (SFI) begärde den 12 oktober 2009 att få ta del av lönelistor med samtliga anställdas löner, med angivande av namn. SFI lämnade då ut den lönekartläggning som gjorts, samt en lönelista - dock utan angivande av namn. Man avslog begäran om en lönelista med namn med hänvisning till19 kap 1§ Offentlighets- och Sekretesslagen.

Den anställde överklagade beslutet och menade att hans begäran syftade till att få en så komplett bild som möjligt av arbetsplatsens löneläge inför kommande lönesamtal. Identifieringen av de anställda var, ansåg den anställde, viktig för att kunna göra riktiga jämförelser.

Enligt 19 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), gäller sekretess i en myndighets affärsverksamhet för uppgift om myndighetens affärs- eller driftsförhållanden, om det kan antas att någon som driver likartad rörelse gynnas på myndighetens bekostnad om uppgiften röjs.

Enligt kammarrättens uppfattning får SFI anses bedriva affärsverksamhet i den mening som avses i offentlighets- och sekretesslagen. Enligt praxis är uppgifter om anställdas löner att hänföra till myndighets respektive bolags affärs- eller driftsförhållanden, se RÅ 1998 ref. 32 och 2003 ref. 28.

SFI har, i sitt beslut, angett att ett röjande av uppgifterna kan leda till skada for SFI. Det har dock inte påståtts att någon som driver likartad rörelse skulle gynnas på myndighetens bekostnad om uppgifterna röjs. Det har inte heller i övrigt framkommit att sådana konkreta skaderisker föreligger för SFI som krävs för att sekretess ska gälla för uppgifterna. Uppgifterna ska därför lämnas ut.

 

Av: Linn Israelsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna