Arbetsrätt

Aspergerdiagnosen satte stopp för karriären

När chefen fick reda på att civilekonomen en gång hade fått den psykiatriska diagnosen Aspergers syndrom, blev det stopp för hans karriär i bolaget.Det var diskriminering på grund av funktionshinder, avgör Attunda tingsrätt och dömer bolaget att betala sammanlagt 235 000 kronor i skadestånd till mannen.

Publicerad

Civilekonomens utvecklingsprogram avbröts i samband med att chefen fått reda på hans diagnos. Hans anställningsförmåner försämrades och han trakasserades. När han sedan sades upp stod det i tjänstgöringsintyget att han var ekonom i stället för ekonomiansvarig och han fick ett dåligt omdöme. Civilekonomen menade att allt det här var uttryck för att arbetsgivaren diskriminerade honom på grund av funktionshinder.

På punkt efter punkt får civilekonomen rätt. Tingsrätten bedömer honom som trovärdig. Han har både med sin berättelse och med hjälp av bland annat e-mejl visat att han har blivit diskriminerad. För att kunna frias från anklagelserna skulle bolaget ha visat att diskriminering inte hade förekommit. Det har OptoSweden AB inte gjort.

Bolaget motbevisning har i de flesta fall bestått av vittnesför med chefen som har haft betydande svårigheter med att lämna rimliga förklaringar. Som att han via ett e-mejl den 5 mars 2010 skulle ha avbrutit utvecklingsprogrammet för att det inte gett civilekonomen vad han hoppats på.

Dels hade programmet då bara pågått i knappa tre veckor, dels stod det i mejlet att programmet skulle avslutas på grund av den information chefen fått om civilekonomens funktionshinder. Därför menar tingsrätten att chefens berättelse inte är trovärdig, den har ett mycket lågt bevisvärde.

Den diskriminering civilekonomen utsatts för kostar bolaget sammanlagt 175 000 kronor (60 000 för avbrytandet av utvecklingsprogrammet, 25 000 för försämrade anställningsförmåner, 50 000 för trakasserier och 40 000 kronor för utformningen av tjänstgöringsbetyget.)

Genom att i uppsägningsbeskedet ange att han inte hade rätt till återanställning och genom att dra in anställningsförmåner har bolaget brutit även mot anställningsskyddslagen. Det kostar sammanlagt 30 000 kronor. Och att bolaget inte betalade ut semesterersättningen i tid kostar ytterligare 30 000 kronor i allmänt skadestånd. OptoSweden AB döms alltså att betala sammanlagt 235 000 kronor till civilekonomen.

Tingsrättens dom kan överklagas till Arbetsdomstolen senast den 3 juli 2012.

En procent av befolkningen

Anna Calissendorff, förbundssekreterare på Autism & Aspergerförbundet tycker att arbetsgivare ska utgå från situationen.

– I samtalet med medarbetaren ska arbetsgivaren inte tala om diagnosen, säger hon.

Anna Calissendorff har blivit uppringd av arbetsgivare som undrat vad de ska göra med medarbetare som visar upp beteenden inom autismspektrat. Hennes råd till arbetsgivarna är tydligt: Ta inte upp diagnosen utan arbetsplatssituationen.

Autism & Aspergerförbundet räknar med att en procent av Sveriges befolkning, eller 95 000, befinner sig inom autismspektrat.

– En del vuxna ser diagnosen som en förklaring till sina svårigheter. De väljer själva om de ska berätta om den på jobbet eller inte. Vi ger inget generellt råd. Det beror ju också på hur öppen arbetsgivaren är, säger Anna Calissendorff.