”Avskaffa turordningen”

2010-12-16 13:10 Elisabet Örnerborg  

Forskningsrapport från Paris föreslår att turordningsreglerna ska avskaffas och att arbetsgivaravgifterna ska anpassas till antalet uppsägningar. Förslaget ingår i Långtidsutredningen.

Den känsliga frågan hur det svenska anställningsskyddet påverkar sysselsättningen har Långtidsutredningen låtit en utlänning studera. Vad professor Pierre Cahuc vid Ecole Polytechnigue i Paris kommit fram till, presenterades i dag på regeringens presskonferens av projektledare docent Oskar Nordström Skans:

– Utifrån internationell forskning om anställningsskyddet konstaterar Pierre Cahuc att det svenska anställningsskyddet ger ett starkt skydd för tillsvidareanställd personal, samtidigt som det ger arbetsgivarna stor möjlighet att anställa tillfälligt.

Det leder till en starkt tudelad arbetsmarknad, en del som är extremt reglerad och en del som är extremt flexibel.

Ett anställningsskydd ska skydda arbetstagarna mot godtyckliga uppsägningar och få arbetsgivarna att beakta samhällets kostnader för de uppsagda.

Det är fördelarna. Till nackdelarna hör att skyddet leder till ökad långtidsarbetslöshet, minskad dynamik och sämre matchning mellan arbetsuppgifter och arbetskraft. Det gäller att hitta en bra utformning så att man får fördelarna mot så lite nackdelar som möjligt.

– Det är till exempel dåligt att välfungerande nyanställda sägs upp för att arbetsgivaren ska slippa tillsvidareanställa dem, något som ni journalister är väl förtrogna med, menade Oskar Nordström Skans och redovisade till sist den franske forskarens slutsats:

Turordningsreglerna bör avskaffas och ersättas med differentierade arbetsgivaravgifter. Så att ju fler som sägs upp ju högre blir arbetsgivaravgiften. Och så att kostnaden blir högre ju längre den uppsagde arbetat.

Arbetsgivarens kostnad ska också vara oberoende av anställningsformen. På så sätt ska arbetskraftens tudelning undvikas. Det ska alltså kosta lika mycket att säg upp en visstidsanställd som en tillsvidareanställd som arbetat lika länge i företaget.

Elisabet Örnerborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna