Arbetsrätt

Bussföretag: Skyddsombud skapar ohälsa

Kommunal tycker annorlunda. Arriva har hindrat huvudskyddsombudet att sköta sitt uppdrag, menar förbundet och kräver 300 000 i skadestånd.

Publicerad

Huvudskyddsombudet började arbeta som busschaufför 1996. Efter tio år blev han skyddsombud, 2007 blev han huvudskyddsombud. 2012 tog Arriva över hans arbetsplats i Råsta utanför Stockholm. Då började en kaotisk tid för honom och de andra anställda, anser Kommunal.

Chaufförernas arbete planerades dåligt och de tvingades köra bussar som var trafikfarliga. Huvudskyddsombudet kontaktade ledningen för att missförhållandena skulle rättas till, utan resultat. Han konstaterade också att Arrivas ledning inte underrättade honom om förändringar som hade betydelse för arbetsmiljön.

Huvudskyddsombudet vände sig sedan till Arbetsmiljöverket som inspekterade företaget. Inspektionen ledde till krav på riskbedömning, handlingsplaner och medverkan från skyddsombud och arbetstagare. Efter en ny inspektion krävde verket att Arriva skulle upprätta rutiner för att komma tillrätta med kränkande särbehandling och att skyddsombuden skulle vara med i arbetet.

Företaget har på olika sätt försökt få huvudskyddsombudet avsatt. Som motiv angav företaget att han var en risk för ohälsa och olycksfall. Kommunal avvisade försöken. Skyddsombudet drabbades psykiskt av arbetsgivarens försök och blev sjukskriven. Eftersom han dessutom kände sig motarbetad och därför inte kunde sköta sitt uppdrag, avgick han som skyddsombud. Efter en tids sjukskrivning övertalades han av sina arbetskamrater att ta tillbaka uppdraget.

Kommunal stämmer Arriva och Bussarbetsgivarna till Arbetsdomstolen. Förbundet kräver att huvudskyddsombudet får 300 000 kronor i allmänt skadestånd för att han hindrats att sköta sitt uppdrag som huvudskyddsombud och facklig företroendeman och för att hans föreningsrätt har kränkts. Kommunal kräver också skadestånd för egen del för att en facklig företroendeman hindrats och för kränkningen av föreningsrätten.