Arbetsrätt

Chefsjuristen: Få som driver förstadagsintyg till rätten

Att det finns få rättsfall som handlar om förstadagsintyg betyder inte att det saknas problem, säger Dan Holke, chefsjurist på LO-TCO Rättsskydd. Foto: Jörgen Appelgren
Att det finns få rättsfall som handlar om förstadagsintyg betyder inte att det saknas problem, säger Dan Holke, chefsjurist på LO-TCO Rättsskydd. Foto: Jörgen Appelgren

Det händer att det kommer frågor kring förstadagsintyg till LO-TCO Rättsskydd. Men inga som leder till stämningsansökningar. – Det beror antagligen på att anställda lämnar in intygen även om de tycker att det är obefogat, säger chefsjuristen Dan Holke.

Publicerad

I vanliga fall ska en anställd lämna in läkarintyg efter sju dagar. Särskilda skäl, som upprepad korttidsfrånvaro, kan göra att arbetsgivaren får begära ett sjukintyg från första sjukdagen.

Vad händer om man inte lyckas ta sig till läkare den dagen och lämnar in ett sjukintyg i efterhand?

– Om läkaren går i god för att man varit sjuk den dagen borde det vara okej. Men det är arbetsgivaren som avgör, säger Dan Holke.

Regler för förstadagsintyg finns i sjuklönelagen eller i kollektivavtalen. Finns de i kollektivavtalen är det de som gäller. Hur vanligt det är att de regleras i kollektivavtal saknas det uppgifter om, men den tidigare alliansregeringen skrev 2006 att det var ”ganska vanligt”.

Enligt sjuklönelagen kan inte beslutet om att begära ett förstadags intyg överprövas. Dan Holke påpekar att blir det en tvist om rätten till sjuklön kan beslutet ändå prövas.

– Då kan man ju göra gällande att arbetsgivaren inte haft särskilda skäl att begära in intyget.

Hur fungerar regeln att kravet på förstadagsintyg bara gäller i ett år?

– Arbetsgivaren kan fatta ett nytt beslut direkt. Men då måste det finnas extra starka skäl, som fortsatt hög och oförklarad korttidsfrånvaro, eller att man misstänker att någon är hemma utan skäl. Arbetsgivaren måste alltså ha mycket på fötterna, förklarar Dan Holke.

Att det finns få rättsfall betyder inte att det saknas problem, säger Dan Holke.

– Det kan också bero på att det individen förlorar, ett par dagars sjuklön, ska ställas mot kostnaderna för en rättsprocess.

Det händer att det kommer frågor kring förstadagsintyg till LO-TCO Rättsskydd. Men inga som leder till stämningsansökningar.

– Det beror antagligen på att anställda lämnar in intygen även om de tycker att det är obefogat, säger chefsjuristen Dan Holke.

Tidigare sjukskrivningar inte skäl nog

Byggnadsarbetaren, som också var facklig förtroendeman, hade tidigare vart sjukskriven i flera omgångar. Bland annat på grund av en knäskada och en whiplashskada efter en bil­olycka 2009.

Arbetsgivaren ansåg att byggnads­arbetaren bland annat därför skulle lämna in sjukintyg från första dagen, när han i oktober 2011 blev sjukskriven för psykisk ohälsa.

Frågan reglerades i kollektivavtal mellan parterna.

Enligt Arbetsdomstolen kan de tidigare sjukskrivningarna inte anses vara särskilda skäl som krävs för att be­gära förstadagsintyg för den aktuella sjukskrivningen. Arbetsgivaren hade därmed brutit mot kollektivavtalet.

Dom Arbetsdomstolen, 25 september 2013, Dom nr 72/13

 

Muntlig begäran ej nog

Hon hade sagt upp sig från sitt jobb som bartender på en restaurang i Göteborg. Hon hade två veckors uppsägningstid men lovade att jobba två dagar extra. Men hon blev sjuk och ringde till jobbet för att sjukanmäla sig. Då begärde arbetsgivaren att hon skulle lämna in ett sjukintyg redan från första dagen. När hon inte gjorde det fick hon inte heller sin lön under uppsägningstiden. Men begäran om förstadagsintyget var inte skriftligt och därmed inte giltigt.

Dom Göteborgs tingsrätt, 24 juli 2012, Mål nr FT 12530–11

 

Förlorade jobbet vid vägran

En tandsköterska vid Folktandvården hade hög korttidsfrånvaro. Arbetsgivaren begärde skriftligt en rehabiliteringsutredning och förstadagsintyg vid sjukfrånvaro. När tandsköterskan inte ville skriva under kravet och vägrade att lämna sjukintyg för första sjukdagen sades hon upp.

Tingsrätten gav Folktandvården rätt, eftersom det fanns särskilda kräv att begära förstadagsintyg.

Dom Vänersborgs tingsrätt, 31 maj 2013, Mål nr T 712-12