Chefsjuristen reder ut ansvaret i virustid

2020-03-26 00:00 Jonna Söderqvist  
Dan Holke. Foto: Pontus Lundahl/TT

Regler. Lag & Avtal bad Dan Holke, chefsjurist på LO-TCO Rättsskydd, att reda ut vem som har ansvar för vad i virustider. – De vanliga reglerna gäller.

Vilket ansvar har arbetsgivare för sina anställda som kommer i kontakt med patienter och kunder?

– Arbetsgivaren har arbetsmiljö­ansvaret, vilket betyder att arbets­givaren är skyldig att förebygga smitta och vidta åtgärder, till exempel att arbets­givaren tillhandahåller skydd och ser till att de används.

Kan en anställd stanna hemma från jobbet om hen är orolig för att smittas?

– Huvudregeln är att arbetsgivaren bestämmer var arbetet ska utföras, om det är hemma eller på arbetsplatsen. Det kan en anställd inte bestämma själv, utan det måste arbetsgivaren godkänna.

Vad gäller för en anställd som själv hör till riskgruppen eller har en nära anhörig som hör till riskgruppen?

– Arbetsgivaren är skyldig att vidta alla åtgärder för att skapa en säker arbetsmiljö. Arbetsgivaren får ta ställning från fall till fall beroende på vilka arbetsuppgifter den anställda har, och göra en avvägning om vad som är möjligt för att vara extra försiktig. I vissa arbetsuppgifter, till exempel inom vården, är det svårare att undvika smitta.

Vad gäller om arbetsgivaren inte låter en anställd jobba eller stänger av en anställd?

– Så länge som arbetstagaren står till arbetsgivarens förfogande, så har den anställda rätt till lön.

Hur ska en arbetsgivare gå till väga om hen inte kan erbjuda arbete eller för att minska personalkostnaderna när verksamheten går dåligt?

– Det enda sättet att på kort sikt minska personalkostnaderna är den nya modellen för korttidspermitteringar, där staten betalar en del av lönekostnaderna. Permitterar man på vanligt sätt har arbetstagaren normalt sett rätt till lön.

Får arbetsgivaren ändra på scheman på grund av arbetsbrist?

– Det regleras i kollektivavtalen för respektive bransch. Huvudregeln är att arbetsgivaren måste förhandla med facket om viktigare ändringar i verksamheten. Om till exem­pel ett arbets­skift tas bort ska arbets­givaren förhandla med facket.

Får arbets­givaren säga upp personal på grund av att det går dåligt för före­taget på grund av viruset?

– Arbetsgivaren har alltid möjlighet att säga upp personal på grund av arbetsbrist, men ska förhandla med facket om det innan. De vanliga reglerna gäller.

Får arbetsgivaren omvandla tills­vidareanställningar till korttids­anställningar för att parera effekterna av viruset?

– Nej, det går inte om parterna inte är överens. Arbetsgivaren kan inte ensidigt reglera om anställningen. Jag tror att den nya överenskommelsen om korttidspermitteringar kommer att ta hand om den här typen av situationer.

Hur bindande är Folkhälsomyndig­hetens riktlinjer och rekommendationer för arbetsgivare?

– Arbetsgivaren har arbetsmiljöansvaret och då har det betydelse vad myndigheten säger, även om de inte är bindande. Men riktlinjer och rekommendationer kan alltid orsaka tolkningsproblem och olika uppfattningar om vad de innebär.

Vad gäller om en anställd inte kan komma till jobbet på grund av att förskolor eller skolor håller stängt?

– Då kan den anställda till exempel jobba hemifrån, ta tjänstledigt eller semester. Om en anställd inte kan komma till jobbet av det här skälet kan det inte ses som olovlig frånvaro, men den anställda har inte rätt till lön om hen inte kan arbeta.

Jonna Söderqvist

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna