”Coronakrisen ställer allt på sin ände”

2020-06-25 00:00 Mattias Croneborg  

MOT VÄGGEN. Mats Green tror att coronakrisen kommer att stöpa om svensk arbetsmarknad i grunden. Nu företräder han Moderaterna som vill se större statliga akutinsatser än den rödgröna regeringen.

För drygt ett år sedan lämnade Erik Bengtzboe rollen som Moderaternas tales­person för arbetsmarknadsfrågor efter Afton­bladets granskning av hans boende­ersättning. Mats Green kastades in i ett politik­område som med corona har blivit ett av de allra ­hetaste.

Hur står sig svensk arbetsrätt i kristider?

– Jag tror att coronakrisen ställt mycket på sin ände. Vi är fortfarande på det stadiet att vi ska hantera allt löpande och på daglig basis. Vi kommer att kunna dra ett antal slutsatser om hur Sverige har hanterat coronakrisen. Det kommer att leda till långsiktiga och permanenta förändringar.

– Sverige hade en usel situation redan före corona. Även om vi inte skulle ha haft ett enda coronafall i Sverige har vi tagit stryk på grund av den internationella krisen. Man skulle ha utnyttjat den tidigare högkonjunkturen på ett helt annat sätt än vad man har gjort.

– Nu behöver vi ett stenhårt fokus på jobbpolitik över hela linjen. Vi behöver fokusera på omställning, både arbetstagarnas och arbets­givarnas ansvar och möjligheter. Vi ­behöver få starka och växande företag. För det är där du har de säkraste anställningarna.

Hur sköter regeringen sitt arbete när det ­gäller arbetsmarknaden?

– Det är en komplicerad situation. Man borde ha agerat mer resolut och snabbare. Man behöver ha större insatser för att rädda svenska jobb. Vi i Moderaterna säger att staten ska kunna sätta ned hela arbetsgivar­avgiften och också korttidspermittera på heltid.

Vad anser du om reglerna kring korttids­permitteringar?

– Man behöver enkla och tydliga lös­ningar. En del inskränkningar är inte befogade. ­Sedan ska man vara ärlig och säga att mycket av det här behöver man utvärdera i efterhand.

Hur ser du på visstidsanställningar?

– Det är klart att fasta anställningar är grunden på svensk arbetsmarknad. Men du kan inte bara ha det. Du behöver också flexibilitet, och det är väl ett av de stora prob­lemen på svensk arbetsmarknad. Det slår mot svenska jobb. Vi vill ha en mer funktionell arbetsmarknad längs hela linjen. I de länder där man går in och begränsar visstidsanställningar slår det mot sysselsättningen och det slår också mot dem som står längst från arbetsmarknaden.

Ser du något land som föredöme för Sverige i detta avseende?

– Nej, det är väldigt svårt att ta en modell från ett land och översätta till ett annat land. Man kan ta vissa delar och anpassa det till svenska förhållanden.

Hur arbetar du i utskottet för att hitta ­allianser med andra partier?

– Det är väldigt enkelt. KD är vår självklara samarbetspartner. Vi delar syn i mycket. Jag fokuserar på sakpolitiken och ser hur jag kan få majoritet i utskottet för att driva igenom så mycket moderat politik som möjligt. Det är när andra tar hänsyn till annat än sakpolitiken som det undergräver respekten och förtroendet för politiken. Det är inte bra.

Vilket parti ligger ni längst ifrån?

– Vi kan hitta gemensamma beröringspunkter med alla, även med Vänsterpartiet. Men vi har en väldigt stor skillnad i världssyn jämfört med Vänsterpartiet.

Många anser att Centerpartiet har en mer klassisk borgerlig arbetsmarknadspolitik än M. Borde ni ta ett steg högerut i politiken?

– Huruvida man kan betrakta Centern som liberala i framtiden finns det stora tveksamheter till. Jag tror att människor ser till sak­politiken. Jag tänker inte definiera mig själv eller vårt parti utifrån andra partier.

Hur ser du på EU:s förslag om minimilöner?

– Väldigt mycket emot. Det hotar hela den svenska modellen på flera sätt. Det kommer att slå stenhårt mot oss. Både direkt och indirekt. Vi kommer att få prejudikat och tolkningar i EU-domstolen som hotar att konkurrera ut den svenska modellen. Jag är extremt mycket motståndare. Och jag har med mig mina europeiska partivänner. Jag beklagar att det inte gäller Socialdemokraterna i Europa. Och det är ju tack vare det som vi eventuellt kommer att få minimilöner.

Varför går ni emot förslaget om regionala skyddsombud?

– Vi har inget emot regionala skydds­ombud. Men vi vill inte lägga på mer inflytande på dem utan att ha utvärderat systemet. För man ska komma ihåg att det är under det här systemet som vi har sett antalet arbetsplatsolyckor öka ganska kraftigt. Jag beklagar att regeringen inte var öppen för en dialog. Det här har handlat om en intern maktstrid inom den så kallade arbetarrörelsen. Det har inte varit någon konstruktiv dialog och diskussion kring de här extremt viktiga fråg­orna. Man kom med ett fix och färdigt förslag: anta eller förkasta. Jag tycker att regeringen har misskött detta grovt. Här kommer man lägga fram en proposition som kommer att ­falla i riksdagen för att man ägnat sig åt intern social­demo­kratisk politik.

– Vi måste se till sakfrågan. Det är ett genuint dåligt förslag. Vi säger att man ska utreda systemet.

Mats Green

Ålder: 41 år.

Familj: Ja.

Bor: Huskvarna.

Bakgrund: ”Det var naturligt att jag skulle bli politiskt aktiv. Min familj var politiskt intresserad men det var på den röda ­sidan, så det var inte naturligt att bli moderat. Jag föddes inte in i Moderaterna, jag valde det.” Tidigare kommunalråd i Jön­köping.

Utanför jobbet: ”Hästkille, spenderar en hel del tid i stallet. Jakt också. På sista tiden har det blivit mest gris (vildsvin).”

Centerpartiet nästa

I en intervjuserie möter Lag & Avtal riksdagspartiernas arbetsmarknadspolitiska talespersoner. I nästa nummer: Centerpartiet.

Mattias Croneborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna

Tidningen