”De har inte gjort en riskbedömning”

2013-12-19 12:21 Elinor Torp  
Medieintresset är stort under den unika rättegångens sista dag. Här intervjuas åklagaren Åse Schoultz, som under torsdagen höll sin slutplädering. Foto: Elinor Torp

Krokomrättegångens sista dag ägnas åt slutpläderingar. Åtalet mot de bägge cheferna är arbetsmiljöbrott genom vållande till annans död. Men målet i Östersunds tingsrätt har mer kommit att handla om arbetsrätt.

Rättegången är inne på sin sjätte och sista dag. Åklagare och försvar sammanfattar hur man ser på domen. Först ut är Åse Schoultz, åklagare vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål:

- Vem bär det straffrättsliga ansvaret för att Lasse tog sitt liv? Arbetsmiljölagstiftningen är gyttrig. Men tänk den som ett träd. Rötterna är arbetsmiljölagen, stammen förordningen, föreskriften är grenarna på trädet. Råden är bladen som förtydligar föreskrifterna.

Lagens ändamål är att förebygga ohälsa och olycksfall och uppnå en god arbetsmiljö

Åklagaren benar ut arbetsmiljölagstiftningen och liknar den vid ett träd. Sedan tar hon paragraf för paragraf och redogör för arbetsgivarens vittgående skyldigheter.

- Hur har det då sett ut med Lars? Har arbetsgivaren brustit? De båda cheferna har berättat vilka åtgärder de vidtagit under turbulensen som var vid inidivid- och familjomsorgen i Krokoms kommun. De har kopplat in en extern konsult företagshälsovården. Även om man kopplar in en extern expert så har man fortfarande kvar ansvaret för arbetsmiljön på arbetsplatsen, betonar Åse Schoultz i sin slutplädering.

Hon fortsätter:

- De har inte gjort en ordentlig utredning. De har inte gjort en riskbedömning. Inte vidtagit några andra åtgärder än att slussa Lasse till företagshälsovården. Han är problemet. Det är hans fel. 

Åse Schoultz pausar en stund. Fortsätter sedan:

- Arbetskollegorna var ganska många, ett helt gäng. De har samtliga berättat om oron som var på arbetsplatsen, pratat om härskartekniken från arbetsledaren och om en misstämning i hela gruppen. Det blir tydligt i skrivelsen till arbetsgivaren i mars 2010. Nu måste någonting hända. Det är ohållbart. Arbetsledaren har också berättat om turbulens där hon försökte bossa. Det handlade om hennes arbetsmiljö också. Hur den var. Hon har också mått illa och vittnar om en total frånvaro av struktur. "Den jäveln ska bort” ska hon ha sagt.

- Arbetsgivaren får eld i baken till sist och gör en så kallad mobbningsutredning. Nu är vi inne i grenarna på det här arbetsmiljöträdet igen. Det är Arbetsmiljöverkets föreskrift om kränkande särbehandling i arbetslivet. Facket har berättat hur kort man berörde mobbningsutredningen och sedan gled över i arbetsrätt. Man slängde fram ett vagt skrivet papper. En varning. Facket hade inte en chans att bemöta detta. Ett flertal klagomål från klienter bland annat.

Åse Schoultz hävdar i sin slutplädering att cheferna vid Krokoms kommun vittnat om en total oförmåga att på något vis konkretisera vilka fel och brister det handlar om i Lasses ärenden.

- Det var ord som ett flertal. Men vad handlade det om? Det kunde inte personalchefen berätta om. Detta mål handlar om allt annat än en aktiv arbetsgivare som vattnat sina medarbetare så att de fått växa. Närmaste chefen säger i sitt vittnesmål att han aldrig har sett någon som mått så dåligt som Lasse. Han blir avskuren från jobbet. Det dras inte igång några omplaceringsförsök. Man hamrar på med arbetsrättsliga och struntar blankt i arbetsmiljön. Detta medan Lasse redan ritat på snaran, och det får arbetsgivaren information om.

- Insåg arbetsgivaren att det fanns en beaktansvärd risk att Lasse skulle ta sitt liv? frågar Åse Schoultz rätten.

- Orsakssambandet är klockrent, menar hon.

Hon fortsätter:

- En människan som är djupt djupt deprimerad ligger i farozonen att ta sitt liv. Om vi hoppar till det straffrättsliga ansvaret. Befogenheter, resurser och kompetens plus att man har en giltig delegation krävs.

Detta hade de båda åtalade, konstaterar Åse Schoultz.

- Det är mycket lättare om det handlar om ett skydd på en maskin eller mögel i väggarna. När man ska titta på ohälsa och orsaker så ska man försöka kartlägga sambanden mellan ohälsan och bristerna i arbetsmiljön. Om man får ohälsa och det visar sig att det är på grund av mögel i väggen då omplacerar man ju människan omedelbart. Man sanerar och sen kan man återvända. I det här fallet är problemet arbetsledning som upplevs som kränkande. Då har man tre alternativ. Hantera konflikten, flytta på möglet eller flytta på personen bort från möglet.

Åse Schoultz avslutar slutpläderingen:

- Sammanfattningsvis har Krokoms kommun brustit å det grövsta. Hade kommunen följt arbetsmiljölagen och hela trädet så hade med hög grad av sannolikhet Lasse varit med oss i dag.

Åklagaren förespråkar villkorlig dom förenat med kraftiga böter.

Rättegången i Östersund

  • 5 chefer polisanmäldes.
  • 2 chefer åtalas för arbetsmiljöbrott genom vållande till annans död.
  • Åklagare är Åse Schoultz vid Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål.
  • Familjens målsägarbiträde är juristen Mats El Kott.
  • Cheferna försvaras av advokaterna Andreas Victor och Rolf Lohse.

Elinor Torp

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna