”Den franska traditionen bygger på konfrontation”

Världens största specialistbyrå vill påverka lagstiftning med egna förslag om arbetsrätt – både i Frankrike och EU. Capstan Avocats huvudkontor ligger inne på gården på en tvärgata till Champs-Elysées. ”Det är i de här kvarteren man ska finnas”, säger byråns chef Pascal Lagoutte.

I den allra centralaste delen av Paris finns världens största advokatbyrå specialiserad på arbetsrätt. – Klienterna behöver hjälp med snåriga franska regler, säger chefen, som kämpar för mer makt åt parterna. Capstan Avocats försöker påverka arbetslagstiftningen i Frankrike.

Huvudkontoret ligger på en tvärgata till Champs-Élysées.

Enligt byråns managing partner, alltså högsta bossen, är det här omkring man ska finnas om man ska räknas på affärsjuridikens område.

– Ja, det är en tradition om man vill vara väl placerad på marknaden. Men det är också bra av praktiska skäl. Det är ju lätt att komma hit med metron, säger Pascal Lagoutte.

Byggnaden ligger inne på en gård. Lokalerna är av det mer sobra slaget, och det är tyst och stillsamt. Det är svårt att föreställa sig att byrån är världsledande inom sitt gebit.

– Ja, vi är störst på arbetsrätt.

Totalt sysselsätter Capstans nio kontor runt om i Frankrike nästan 200 advokater, varav 40 är delägare. Och de ägnar sig enbart åt att hjälpa företag. Av olika storlek.

– Här i Paris har vi flera större klienter, som börsnoterade företag, säger chefen.

Bland kunderna finns alltså varken privat­personer eller löntagare.

Att det är i Frankrike som en advokat­byrå specialiserad på arbetsrätt har expanderat till en sådan grad har sina speciella förklaringar. Till exempel att landet sedan länge är centralstyrt. Statens roll har varit stark.

– Det franska systemet är både stelbent och flexibelt.

Arbetslagstiftningen är omfattande och rigid. Men det finns många möjligheter till undantag via förhandlingar. Det gäller att känna till dem.

Pascal Lagoutte berättar att en tredjedel av aktiviteterna innebär att företräda arbetsgivare i tvister. Två tredjedelar handlar om rådgivning. Under de senaste åren har klienterna ofta anlitat byrån för att få hjälp vid personalnedskärningar eller omorganiseringar.

Capstan erbjuder också fortbildning, och har startat en liten tv-kanal där tittarna kan se korta föreläsningar om arbetsrätt.

Tidigare i våras tog man dessutom ett helt nytt steg och publicerade ett ”Manifest för sysselsättning”.

Det är första gången som byrån på eget initiativ går ut med ett paket av förslag, och inte bara agerar rådgivare i det dolda åt parlamentariker.

Pascal Lagoutte hävdar att det inte handlar om politik utan om teknik.

– Vi är observatörer, och ser ju vad som inte fungerar.

Kärnan i byråns budskap är att avtal mellan arbetsgivare och fack ska få större tyngd både i förhållande till lagstiftningen och till vad som står i löntagarnas anställningskontrakt.

– Ibland kommer facken och arbets­givarna överens om en förändring. Men den stoppas av att några anställda sätter sig på tvären, förklarar Pascal Lagoutte.

Han säger att det sistnämnda är en av de sista stora låsningarna mot större flexibilitet på franska arbetsplatser. Under de senaste åren har flera reformer inneburit att systemet har blivit smidigare, och att arbetsgivare och fack håller på att bli bättre på att förhandla.

– Den franska traditionen bygger på konfrontation. Arbetsgivare har inte velat ha med facken i beslutsprocessen, och facken har ofta ställt sig på tvären.

2008 antogs en lag som innebar att löntagarfackens mandat skulle ha starkare förankring hos personalen. Och därmed också högre trovärdighet och tyngd inför arbetsgivarna, säger advokatchefen. Under 2013 antogs nya tydligare regler för förfarandet vid uppsägningar. Och just nu håller parlamentet på att diskutera en lag som har som mål att förenkla den sociala dialogen på arbetsplatserna.

– Utvecklingen är positiv, och kan på sikt innebära att våra klienter får mindre behov av våra tjänster. Men vi vill ju att Frankrike ska må bättre.

Världens största byrå för arbetsrätt

Capstan är Frankrikes och, enligt dess chef Pascal Lagoutte, också världens största advokatbyrå helt specialiserad på arbetsrätt. Klienterna är enbart företag.

Byrån bildades 1964 och var redan från starten inriktad på arbetsrätt.

I dag sysselsätter den omkring 250 personer fördelade på nio kontor i Frankrike.

Det största ligger i vad som kallas den ”Gyllene triangeln” på rue La Boiétie närheten av Champs-Élysées i Paris.

Omkring 200 av medarbetarna är advokater, varav ett drygt 40-tal är del­ägare.

2001 var byrån en av initiativ­tagarna till alliansen Lus Laboris (”arbetsrätt” på latin), där 47 advokat­byråer i olika länder nu är medlemmar, däribland Elmzells Advokatbyrå i Stockholm.

2007 togs namnet Capstan (”ankarspel” på engelska), bland annat för att ordet kan uttalas på många av världens språk.

Lag om medling på gång: Arbetsrätten i Frankrike i 5 punkter

1. Generell arbetstid: 35 timmar i veckan, och 1 607 timmar om året. Lagen tillåter en rad undantag från regeln.

2. Veckoarbetstiden kan inte över­stiga 48 timmar utom vid exceptionella omständigheter.

3. Pensionsålder: Löntagare kan gå i pension tidigast vid 62 års ålder, undantaget vissa yrkesgrupper. För att få full pension krävs att man har arbetat i 43,5 år.

4. Uppsägningsregler:

· Arbetslagstiftningen skiljer på uppsägningar av ekonomiska skäl, det vill säga vid nedläggningar eller att de är nödvändiga för företagets överlevnad, och på uppsägningar av personliga skäl, till exempel att en löntagare inte uppfyller villkoren för jobbet.

· Oavsett orsak måste arbetsgivaren kunna motivera sitt beslut.

· Reglerna för proceduren skiljer sig åt beroende på arbetsplatsens storlek.

· Generellt sett ska den anställde ha ett avgångsvederlag om hen har arbetat inom samma företag i minst ett års tid.

· Arbetsgivare och enskilda lön­tagare kan dessutom göra en gemensam överenskommelse om att skiljas åt, vilket ger löntagaren rätt till a-kassa. Förfarandet får inte tillämpas vid ekonomiska uppsägningar.

5. Tvister på franska arbetsplatser behandlas i främsta hand i någon av landets arbetsdomstolar. För att minska antalet juridiska processer håller parlamentet på att anta en lag om att öka möjligheterna till medling.

Anna Trenning-Himmelsbach

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna

Tidningen