Arbetsrätt

”Det är ett tydligare höger-vänsterval än på många år”

Therese Guovelin, vice ordförande för LO, om kritiken mot valfilmerna om Moderaternas politik: ”Jag är stolt över filmerna. När våra medlemmar uttrycker oro över vad som kan bli effekten av Moderaternas politik är det klart att de inte gillar det.” Foto: LO
Therese Guovelin, vice ordförande för LO, om kritiken mot valfilmerna om Moderaternas politik: ”Jag är stolt över filmerna. När våra medlemmar uttrycker oro över vad som kan bli effekten av Moderaternas politik är det klart att de inte gillar det.” Foto: LO
Eva Nordmark om att politikerna lägger sig i löne­nivåerna: ”Parterna har visat att vi kan ta ansvar. Nu har vi kommit överens med Svenskt Näringsliv om etableringsjobben. Det finns en lösning som fack och arbetsgivare är överens om. M:s förslag om sänkta ingångslöner är ett typiskt exempel på klåfingrighet från politikernas sida. Foto: Jann Lipka
Eva Nordmark om att politikerna lägger sig i löne­nivåerna: ”Parterna har visat att vi kan ta ansvar. Nu har vi kommit överens med Svenskt Näringsliv om etableringsjobben. Det finns en lösning som fack och arbetsgivare är överens om. M:s förslag om sänkta ingångslöner är ett typiskt exempel på klåfingrighet från politikernas sida. Foto: Jann Lipka
Göran Arrius om de extrapengar lärarna tidigare fick genom ett politiskt beslut: ”Jag funderar över om det inte är så att parterna bör hantera dessa frågor. Extrapengarna till skolorna var välkomna, men utfallet blev inte helt lyckat överallt.” Foto: Jörgen Appelgren
Göran Arrius om de extrapengar lärarna tidigare fick genom ett politiskt beslut: ”Jag funderar över om det inte är så att parterna bör hantera dessa frågor. Extrapengarna till skolorna var välkomna, men utfallet blev inte helt lyckat överallt.” Foto: Jörgen Appelgren

Politik. Ändringar i turordningsreglerna, omställning i det moderna arbetslivet och avtal om maxlöner. Mycket står på spel när de tre fackliga centralorganisationerna LO, TCO och Saco laddar inför höstens riksdagsval.

Publicerad

”När jag tittade på presskonferensen rös jag av vällust”

I LO-borgen vid Norra Bantorget i Stockholm

Det är sista dagen i maj. Dagen innan har Socialdemokraterna presenterat sin tiopunktslista för en trygg arbetsmarknad. LO:s vice ordförande Therese Guovelin är glad, trots att hon brutit armen och egentligen är sjukskriven.

– När jag tittade på presskonferensen rös jag av vällust. Det är ett tydligare höger-vänsterval än på många år. Högersidan är tydlig med vad den vill göra med Las. Och de vill ha nya anställningsformer som skulle ge både sänkta löner och maxlöner.

Therese Guovelin är stolt över LO:s fackligpolitiska samverkan med Social­demokraterna. Hon tycker inte att den starka kopplingen dem emellan är konstig med tanke på de ideologiska skiljelinjerna mellan höger och vänster. Om Allianspartierna vinner valet ser hon framför sig att det skulle bli betydligt svårare att driva igenom LO:s frågor.

– Men jag förutsätter att jag skulle bli inbjuden som expert och företrädare. Men det räcker att titta på Alliansens förslag så ser vi att det skulle bli ganska mycket motvind för oss att få dem att ändra på kuttingen.

Therese Guovelin konstaterar att det alltid är arbetsgivaren som har den yttersta makten.

– Ska de dessutom få avgöra vilka som får gå, exakt hur många timmar du ska få arbeta från en dag till en annan, få använda allmän visstid i stället för att grunden ska vara tills­vidareanställning, så har vi backat bandet 40 år.

”Vi kan fungera som brobyggare”

Hos TCO på Linnégatan, Östermalm

TCO:s ordförande Eva Nordmark landade klockan tre på morgonen på Arlanda med planet som blev försenat på grund av ett kraftigt regnväder. Hon ursäktar sig och säger att hon är lite trött, när hon slår sig ner i det nyrenoverade köket på TCO med en kopp kaffe.

– Oavsett vilka partier som styr måste vi kunna föra fram våra förbunds ståndpunkter och komma med konstruktiva förslag. Vi kan också fungera som brobyggare mellan partierna, säger hon och lägger till att TCO alltid varit partipolitiskt fristående.

Hon upplever att den politiska debatten blivit väldigt polariserad. Hon vill uppvärdera vikten av samsyn och samförstånd mellan arbetsmarknadens parter, politiken och andra aktörer.

– Den pågående teknikutvecklingen och strukturomvandlingen gör att vi måste hålla ihop mer och hjälpas åt med att se olika perspektiv.

”Vi tog inte ställning i konflikten”

Hos Saco på Lilla Nygatan i Gamla stan

Göran Arrius, Sacos förbundsordförande, är ledigt klädd i jeans, vit piké­tröja och grå kavaj när han tar emot på förbundskontoret. Även för honom är den partipolitiska obundenheten viktig.

– Som oberoende åtnjuter vi mycket respekt när vi uttalar oss i frågor.

Göran Arrius tycker att varken regeringspartierna eller Alliansen tagit frågan om framtidens välfärd på allvar.

– Det handlar naturligtvis om ekonomi, men också om att hitta rätt kompetens till arbetsuppgifterna som ska göras. Hur ska det gå till? En parlamentarisk utredning krävs.

I våras fick Saco stor uppmärksamhet när organisationen krävde att regeringens stridsåtgärdsutredning skulle läggas ner. Saco kritiserade innehållet i läckorna från utredningen som Sveriges Radios Ekot sa sig ha tagit del av. Ett av de läckta förslagen handlade om att det största fackförbundet på en arbetsplats skulle få godkänna om ett mindre förbund skulle få ta till konfliktåtgärder. Sacos medlemsförbund är sådana förbund.

– Vi tog inte ställning i konflikten mellan Hamnarbetarförbundet och Sveriges Hamnar. Men vi var oroliga för att ett försök att lösa en fråga på en arbetsplats skulle slå mot hela partsmodellen.

I början på juni kom parterna med ett gemensamt förslag om inskränkningar i konflikträtten som ska ersätta regeringens utredning.

– Saco är positiva till parternas förslag om konflikträtten. Det innebär att den svenska kollektivavtalsmodellen fortsatt kommer stå stark.

På Sacos önskelista till den nya regeringen står även en palett av olika omställningsåtgärder. Göran Arrius analys är att högskolan måste erbjuda kortare, kompletterande kurser till yrkesverksamma.

– Vi är öppna för olika möjligheter. Det sämsta vi kan göra är att trycka uppgifter på högskolan så att grundutbildningarna får sämre kvalitet.

”Programmen borde öppnas även för de yrkesverksamma”

Hos TCO på Östermalm

Av tröttheten efter flygresan märks fortfarande ingenting när Eva Nordmark tar ännu en slurk kaffe i TCO:s kök. Även hon är bekymrad över utvecklingen i högskolevärlden med allt fler långa utbildningsprogram på bekostnad av korta kurser, som passar bättre för yrkesverksamma. Hon delar inte Göran Arrius farhåga.

– Man ska inte ställa yrkesverksammas möjligheter att plugga vidare mot att det skulle bli sämre för de yngre. Programmen borde öppnas även för de yrkesverksamma. Det skulle vara bra för både dem, studenterna och lärarna.

Ett omställningsuppdrag till universitet och högskolor står högt på TCO:s agenda. Eva Nordmark säger nöjt att Moderaterna på sin stämma antog förslaget om ett sådant omställningsuppdrag.

– När vi frågar medlemmarna om de har behov av kompetensutveckling som de inte kan få av sin arbetsgivare säger hälften att de har det. Det vanligaste svaret är att universitet och högskolor kan ge det.

”Gruppen visstids­anställda täcks inte in”

I LO-borgen vid Norra Bantorget

I LO-borgen tänker Therese Guovelin på alla 700 000 visstidsanställda medlemmar som inte omfattas av den partsgemensamma trygghetsfonden TSL. Omställningsförsäkringen gäller på alla arbetsplatser som har ett kollektivavtal med ett LO-förbund. Men gruppen visstidsanställda täcks inte in.

– De får inte rätt kompetensutveckling. De har heller inte råd att säga att de ska gå en kurs på deltid. De söker ju hela tiden efter timmar och vill stå till arbetsgivarens förfogande. Vårt krav är att det ska ges möjligheter till kompetensutveckling och att utbildningen är flexibel. Det kan handla om yrkesvux eller yrkeshögskolan.

Therese Guovelin börjar prata om lagen om anställningsskydd, Las. Hon är bekymrad över att så många, till exempel visstidsanställda, i praktiken ställs utanför Las.

– Jag brukar fråga arbetsgivarna hur de ser på Las. Då brukar jag få svaret att lagen fungerar väl. Det är extremt sällan Las blir ett bekymmer.

”Politiken måste förstå att om turordnings­reglerna försämras drastiskt får det konsekvenser”

Hos TCO på Östermalm

Eva Nordmark funderar över de före­slagna ändringarna av turordningsreglerna. Hon är bekymrad. Ibland tycker hon att det verkar som om politikerna inte förstått kopplingen mellan en uppluckring av turordningsreglerna och försämrade omställningsavtal.

– Politiken måste förstå att om turordningsreglerna försämras drastiskt får det konsekvenser för våra omställningsavtal. Det kan försämra omställningsförmågan på svensk arbetsmarknad. Och det i ett läge när teknikutvecklingen gör att jobben förändras med allt snabbare hastighet.

Hon varnar politikerna för att använda Las som en symbolfråga.

– Den är alldeles för viktig för det, säger Eva Nordmark, och berättar att organisationen gjort stora undersökningar bland sina medlemsgrupper, som svarat att de inte ser behov av några turordningsförändringar.

Hos Saco i Gamla Stan

På Saco tittar pressekreteraren oroligt på klockan. Förbundsordföranden har inte mer tid för Lag & Avtal denna gång.

Men innan Göran Arrius går vidare till nästa punkt kommenterar han Moderaternas förslag om att kompetens ska väga mer än anställnings- tid. Han berättar att Saco gjort en genomgång av AD:s domar och kommit fram till att det redan är på det sättet.

– Kompetens väger mycket mycket tyngre än den gjorde när Las kom. Vi klarar att göra den bedömningen, säger han och reser sig upp.

Fem krav från Saco

Ge yrkesverk­samma bättre möjlig­heter till kom­petens­utveckling och vidare­utbildning.

Förbättra tillgänglighet till utbildning och vidareutbildning i hela landet.

Gör det lättare att få studiefinansiering för yrkes­verk­samma.

Ta initiativ till en bred skattereform där utgångspunkten är att jobb och före­tagande gynnas samtidigt som vi klarar finansieringen av välfärden.

Att Sverige får en lag om integritet i arbets­livet.

Tillsätt en parlamentarisk utredning av hur välfärden ska finansieras. Fyra av tio akademiska utbildningar är olönsamma för individen. De flesta finns inom vård, skola och omsorg.

De låga lönerna i välfärdsyrkena i offentlig sektor beror på för snävt skatteutrymme och en sammanpressad löne­struktur, hävdar Saco. Fler män inom dessa yrken kommer därför inte att hjälpa. Därför är det viktigt med en parlamentarisk utredning.

Satsningar på fler kompletterande utbildningar till invandrade akademiker behövs. Ge högskolorna det i uppdrag i integrationsarbetet och satsa på långsiktiga insatser från Arbetsförmedlingen, så att rätt jobb prioriteras för de utrikes­födda.

Reformera skatte­systemet så att det blir mer lönsamt att jobba.

Yrkeshögskolans uppdrag behöver breddas för att göra det möjligt att utforma utbildningar och kurser även för högskoleutbildade.