Arbetsrätt

EU ett steg närmare bättre skydd för utstationerade

EU:s ministerråd tog i går ställning till det förslag kommissionen lagt om hur reglerna för utstationering ska kunna administreras och kontrolleras.<br>- Men utstationeringsdirektivet och Lavaldomen står fast, säger Samuel Engblom, TCO:s chefsjurist.

Publicerad

EU-kommissionens förslag till stärkt skydd för arbetstagare som arbetar tillfälligt i ett annat land har kommit några steg på vägen. Undersökningar hade visat att minimikraven på anställnings- och arbetsvillkor inte alltid uppfylldes för de cirka en miljon utstationerade arbetstagarna i EU. Det var för att komma till rätta med missbruket som kommissionen lämnade sitt förslag våren 2012. Tanken är att stärka övervakningen och se till att de befintliga utstationeringsreglerna verkligen tillämpas och att de tillämpas enhetligt.

Förslaget har behandlats i parlamentet och i går, på måndagen, var det uppe i ministerrådet.

- Den kontroversiella frågan är vilka kontrollåtgärder man får vidta, säger Samuel Engblom.

Han förklarar att det kunde ha slutat med att tillämpningsdirektivet anger vad som får kontrolleras och att alla kontrollåtgärder därutöver är otillåtna. Men så blev det inte, utan det lämnades rätt så öppet, vilket TCO ställer sig positivt till.

- Allt som redan i dag görs i Sverige täcks in av direktivförslaget, säger Samuel Engblom.

Han nämner de svenska bestämmelserna att utstationerande företag ska registrera sig hos Arbetsmiljöverket och att det utländska företaget ska ha en representant på plats. Samuel Engblom poängterar att förslaget tillämpningsdirektiv till utstationeringsdirektivet och att det inte ändrar utstationeringsdirektivet på något sätt.

Nästa steg är förhandlingar mellan Ministerrådet och EU-parlamentet.