EU-kommissionen vill ha ”flexicurity”

2010-11-26 14:57 Johan Fock  
Foto: Scanpix

EU-kommissionen föreslår en flexicuritymodell för arbetsmarknaden. Inriktningen ska vara att öka andelen fast anställda genom att tillämpa ”tillräckligt lång” provanställningstid. Anställningstryggheten ska öka gradvis och resultatet ska bli att skillnaden mellan visstids- och tillsvidareanställningar minskar.

Utspelet återfinns i ett förslag från EU-kommissionen kallat "En agenda för ny kompetens och arbetstillfällen". Problemformuleringen känns igen från Sverige. Det råder arbetslöshet och samtidigt brist på kvalificerad arbetskraft.

Bland övriga punkter på att-göra-listan märks att skapa incitament för utbildning på områden där sådan efterfrågas. Här nämner förslaget en ”kompetenskarta” där behoven klargörs. Ett ”kompetenspass”, gemensamt för unionens arbetstagare, ska dokumentera yrkeskvalifikationerna på ett enhetligt sätt och bidra till rörlighet och bättre utbud på arbetsmarknaden.

Utstationeringsdirektivet ska, som tidigare meddelat, få en översyn, så ock arbetstidsdirektivet och arbetsmiljölagstiftningen. Kommissionen föreslår också bantning av byråkratin och lägre skatter på arbete.

 
Bakgrunden till förslaget är att ”köttberget” - den topptunga befolkningspyramiden – är på väg att bli ett akut problem i hela EU. Det gäller att höja sysselsättningsgraden till 75 procent bland både kvinnor och män för att kompensera för den växande andel som går i pension.

Sysselsättningsgraden i EU är låg jämfört med det svenska talet, strax över 65 procent mot strax under 75 procent i Sverige. I USA är siffran runt 70 procent.
 
Tidshorisonten är år 2020. Om sysselsättningsgraden ska öka till 75 procent krävs en ökning på en procent per år under den tid som återstår. Sedan finanskrisen 2008 har 5,6 miljoner jobb försvunnit i EU, arbetslösheten omfattar 23 miljoner personer.
 
(Sysselsättningsgraden är antalet sysselsatta i åldern 15-64 år, som andel av den totala befolkningen i samma åldersgrupp. Uppgifterna är från 2008.)

EU-dokument:

En agenda för ny kompetens och arbetstillfällen – EU-åtgärder för att öka människors anställbarhet och främja arbetsmarknadsreformer . COM (2010)682/3

Johan Fock

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna