Arbetsrätt

Eva Nordmark: ”Inte orolig för den svenska modellen”

– Det är klart att jag hade hoppats på en bredare överenskommelse där alla tre parter sa ja, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark till Lag & Avtal om de senaste lasförhandlingarna. Foto: Amir Nabizadeh / TT
– Det är klart att jag hade hoppats på en bredare överenskommelse där alla tre parter sa ja, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark till Lag & Avtal om de senaste lasförhandlingarna. Foto: Amir Nabizadeh / TT

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark tror inte att den svenska modellen är hotad när politikerna nu ska lagstifta om arbetsrätten. Hon tror också att en regeringskris på grund av las-frågan är avvärjd.

Publicerad

Av januariavtalet, mellan regeringen och samarbetspartierna C och L, framgår att arbetsrätten måste förändras. Förhoppningen var arbetsmarknadens parter själva skulle komma fram till vilka förändringar som var nödvändiga i lagen om anställningsskydd, las. Om fack och arbetsgivare inte lyckades enas var partierna överens om att det behövdes en lagstiftning. Regeringen tillsatte därför en utredning som tog fram ett lagförslag om hur arbetsrättens skulle förändras.

Den 16 oktober blev det klart att Svenskt Näringsliv och PTK hade nått en överenskommelse som LO inte kunde acceptera, bland annat därför att den innebär nya turordningsregler som inte ger LO-medlemmarna tillräckligt stor trygghet.

Det blir alltså regeringens uppgift att ta fram en ny lagstiftning om arbetsrätten.

– Det är klart att jag hade hoppats på en bredare överenskommelse där alla tre parter sa ja, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark när Lag & Avtal träffar henne på arbetsmarknadsdepartementet.

Hon tror inte att den svenska modellen hotas av att LO inte står bakom hela den överenskommelse som nu ska ligga till grund för en ny lagstiftning.

– Jag är inte orolig för den svenska modellen. Den levererar. Så sent som i dag (tisdag) tecknade Kommunal ett nytt löneavtal. Det är en tuff, svårförutsägbar tid som vi lever i. Parterna tar ett väldigt stort ansvar nu genom att sätta märket och klara av att komma överens om nya kollektivavtal.

På onsdagen, dagen efter intervjun, blev det dock klart att Handels varslar om strejk i förhandlingarna om nytt avtal för drygt 5 000 anställda i butiker, lager och inom e-handeln.

Eva Nordmark tycker att det finns goda förutsättningar för att omvandla den del av partsöverenskommelsen som berör las till en ny lagstiftning som fungerar för alla som arbetar på den svenska arbetsmarknaden.

– I den överenskommelse som finns har också LO bidragit på olika sätt i arbetet. Det är ett brett underlag.

Eva Nordmark betonar vikten av att det blir en lösning som får en bred acceptans.

– Som arbetsmarknadsminister tar jag ansvar för att den partsöverenskommelse som är tecknad mellan Svenskt Näringsliv och PTK bli lagstiftning. Det är brukligt att det tillsätts en utredning och en referensgrupp där parterna ingår. Det är inget konstigt.

För mig är det självklart att i det fortsatta arbetet ska alla – LO, TCO, Saco, Svenskt Näringsliv, Arbetsgivarverket och många andra få möjlighet att höras. Exakt hur det ska gå till tar vi vidare med C och L.

Men på Twitter har Centerpartiets partiledare Annie Lööf skrivit att LO inte kan få något nytt inflytande över förändringarna i arbetsrätten: ”Att politiken ska ge en part som inte tagit ansvar vid partsförhandlingarna inflytande är givetvis uteslutet”.

Hon skriver också på Twitter att det bara finns två vägar att gå – antingen genomförs avtalet mellan PTK och Svenskt Näringsliv i sin helhet eller så genomförs förslagen i las-utredningen.

Kan det bli stora skillnader mellan partsöverenskommelsen och lagen?

– Det kan säkert finnas justeringar att göra. Men det är för tidigt att säga, säger Eva Nordmark.

Kan det bli en regeringskris om ni inte kommer överens om las?

– Nej, det tror jag inte. Jag tror inte att vi får en regeringskris av att vi diskuterar formerna för det här arbetet. Det tror jag verkligen inte, säger Eva Nordmark.

En viktig anledning till att regeringen förra veckan gick vidare med partsöverenskommelsen och lade las-utredningen åt sidan var, enligt Eva Nordmark, att utredningen inte uppfyllde kravet på balans mellan parterna på arbetsmarknaden.

– Det var för mycket slagsida till arbetsgivarens fördel.

Som exempel anger hon att uppsägningar hos arbetsgivare med färre än femton anställda inte skulle kunna ogiltigförklaras.

– Det gjorde att många med rätta frågade mig varför de skulle vara med i facket om de arbetade på en liten arbetsplats. Det skulle kunna ge effekter som försvagar partsmodellen – om vi tappar medlemmar i facket.

Hon tycker på det hela taget att partsöverenskommelsen är att föredra.

– Partsöverenskommelsen är mycket mycket bättre än las-utredningen. Den tar ett helhetsgrepp om de frågor som är viktiga på svensk arbetsmarknad i dag. Det handlar inte bara om flexibilitet i form av att utöka undantagsmöjligheter för företag. Nya jobb tillkommer, gamla jobb försvinner. Anställa måste både ha trygghet i den anställning de har, men också i de jobb de kan få. Och parterna tar upp anställningsskyddet, omställningsmöjligheterna, studiefinansiering och a-kassans betydelse.

Före valet den 22 september 2022 ska arbetet med den nya lagstiftningen vara klart.

– Vi återkommer med den exakta tidplanen och processen för hur det exakt ska gå till.  Men innan mandatperioden är slut finns lagen på plats, säger Eva Nordmark.

Missa inga nyheter - beställ Lag & Avtals kostnadsfria nyhetsbrev