Facket anser sig rundat - av staten

2011-03-23 10:46 Lena Gunnars  
Elsäkerhetsverket vill att alla som utför elinstallationer ska ha en elinstallationsbehörighet. Den som även vill utföra elinstallationsarbete på elektriska anläggningar för högspänning ska ha fullständig elinstallationsbehörighet. Foto: Scanpix samt Colourbox

Elektrikerna JO-anmäler Elsäkerhetsverket. Myndigheten anklagas för att ha skickat ut ett lagförslag på remissrunda - utan att först ha presenterat det för elsäkerhetsrådet.

Elsäkerhetsrådet är Elsäkerhetsverkets motsvarighet till styrelse och medlemmarna utses av regeringen. Göran Söderlund, ombudsman på Elektrikernas förbundskontor, har en av platserna. Han och hela Elektrikerförbundet hävdar att Elsäkerhetsverket i hemlighet snickrat ihop det nya lagförslaget om elinstallationer, utan att involvera rådet.

– Vi fick bara under ett möte reda på att något var på gång gällande behörighetsregler för elinstallatörer, säger Göran Söderlund.

Han skrev då ett brev till Elsäkerhetsverkets generaldirektör där han krävde att lagförslaget skulle behandlas på nästa rådsmöte, innan det skickades ut på remissrunda. Det fick han aldrig svar på. 

– Sedan kom en inbjudan med ett datum för när hela förslaget skulle presenteras. Samma dag det redovisades skickades det ut på remiss, säger Göran Söderlund.

Elektrikerna JO-anmäler nu Elsäkerhetsverket för att myndigheten inte informerat rådet om utredningen som ledde fram till lagförslaget, innan det skickades ut på remiss. Både Elsäkerhetsverket och Näringsdepartementet JO-anmäls även för brott mot offentlighetsprincipen. Fackförbundet hävdar att de inte lämnat ut alla begärda handlingar till förbundets juridiska ombud från LO-TCO Rättsskydd. 

– Det är otroligt få handlingar som lämnats ut, säger Göran Söderlund.

Elektrikerna har nu tillsammans med Seko, IF Metall, Kommunal och Pappers lämnat in ett gemensamt remissyttrande om Elsäkerhetsverkets lagförslag.

Där förkastar de förslaget i sin helhet.

– Det innebär många typer av problem för både kunder och elinstallatörer. Allvarligast är att ansvaret för installationerna ska ligga på den enskilda arbetstagaren i stället för på företagsledningen, säger Göran Söderlund.

Elsäkerhetsverket vill att alla som utför elinstallationer ska ha en elinstallationsbehörighet. Den som även vill utföra elinstallationsarbete på elektriska anläggningar för högspänning ska ha fullständig elinstallationsbehörighet. Elsäkerhetsverket menar att ett genomförande av lagförslaget skulle höja kvaliteten på elinstallationerna och göra det enklare för myndigheten att utöva tillsyn. Dessutom skulle det underlätta för uthyrningsföretag att säkerställa för kunder att den arbetskraft som hyrs ut har rätt kompetens.

– De flesta kan nog tycka att det är rimligt att alla som gör elinstallationer ska ha ett kompetensbevis som går att kontrollera mot vårt register, säger Carina Larsson, verksjurist på Elsäkerhetsverket.

Hon tillbakavisar Elektrikernas kritik om hur lagförslaget tagits fram.

– Representanterna i rådet har informerats om förslaget underhand. Även Elektrikerförbundet har ju en representant där. Däremot visade vi inte förslaget i sin helhet för rådet innan det gick iväg på remiss. Skälet var att vi inte ville få det publicerat innan vi själva skickade ut det, säger hon.

Hon poängterar att det inte är rådet som avgör om ett lagförslag ska skickas ut på remiss eller inte.

– Det är generaldirektören som beslutar om det, säger Carina Larsson.

Elsäkerhetsverket anser att alla handlingar i ärendet har lämnats ut.

Lena Gunnars

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna

Tidningen