Arbetsrätt

Facket: Fel att avskeda läkare dömd för hustrumisshandel

Läkarförbundet stämmer Region Skåne i Arbetsdomstolen för ogiltigt avskedande av en läkare. Foto: Claudio Bresciani/TT
Läkarförbundet stämmer Region Skåne i Arbetsdomstolen för ogiltigt avskedande av en läkare. Foto: Claudio Bresciani/TT

ARBETSRÄTT. En läkare dömdes för misshandel av sin hustru. Han blev avskedad men Läkarförbundet menar att arbetsgivaren inte följt tvåmånadersregeln och att avskedandet är ogiltigt.

Publicerad

Läkarförbundet stämmer Region Skåne i Arbetsdomstolen för ogiltigt avskedande av en läkare. I första hand yrkar förbundet på att Region Skåne ska betala lön med 89 100 kr per månad från dagen för avskedandet i december förra året till och med dagen för huvudförhandling samt ett allmänt skadestånd med 170 000 kronor.

I andra hand yrkar förbundet, utifall Arbetsdomstolen skulle finna att det inte funnits skäl för avskedande men väl saklig grund för uppsägning, ett ekonomiskt skadestånd avseende uppsägningslön med 89 100 kronor per månad och tillhörande semesterersättning samt ett allmänt skadestånd på 100 000 kronor.

Bakgrunden är att läkaren dömdes för att ha misshandlat sin hustru vid tre tillfällen. Han dömdes också för grov vårdslöshet i trafik.

Förbundet menar att arbetsgivaren redan i juni 2019 hade viss kännedom om det inträffade. När senare domen vann laga kraft ska Inspektionen för vård och omsorg, IVO ha informerat arbetsgivaren skriftligen att IVO hade ett pågående ärende för utredning av läkarens yrkesutövning.

Arbetsgivaren har strax därefter ett möte med läkaren där denna ska ha redogjort för domen. Enligt förbundet ska läkaren ha varit tydlig med att domen avsåg andra brott än bara trafikbrottet

Läkaren avskedades i december 2020.

Enligt förbundet har arbetsgivaren i tvisteförhandlingarna påstått att läkaren i mötet endast informerat om trafikbrottet. Men förbundet menar att det måste ha stått klart för arbetsgivaren att IVO inte startar en utredning för trafikbrott.

Förbundet anser därför att arbetsgivaren är förhindrad att åberopa domen som grund för avsked eller saklig grund för uppsägning då arbetsgivaren i senast i juli 2020 fick kännedom om domen.

Förbundet hänvisar även till läkarens höga arbetsbelastning, att han låg i skilsmässa och att händelserna är enstaka och inte kommer att upprepas. De menar också att medlemmen är en exemplarisk läkare.

Missa inga nyheter - beställ Lag & Avtals kostnadsfria nyhetsbrev

Tvåmånadersregeln

Tvåmånadersregeln innebär att en arbetsgivarfe måste agera inom två månader efter en händelse som kan betraktas som misskötsel. En uppsägning kan alltså inte enbart grundas på omständigheter som arbetsgivaren har känt till i längre tid än två månader.