Arbetsrätt

Fick fast anställning efter tio år med visstid

”De olika anställnings­formerna gjorde ingen skillnad i det dagliga jobbet, men det är klart att jag helst hade velat vara fast anställd på SVT”, säger Desirée Kemi-Wikzén på SVT i Umeå. Foto: Jonatan Stålhös
”De olika anställnings­formerna gjorde ingen skillnad i det dagliga jobbet, men det är klart att jag helst hade velat vara fast anställd på SVT”, säger Desirée Kemi-Wikzén på SVT i Umeå. Foto: Jonatan Stålhös

Journalisten Desirée Kemi-Wikzén jobbade tio och ett halvt år på SVT Umeå. Precis när hon höll på att packa ihop sina saker efter ännu en avslutad visstidsanställning hände det - hon erbjöds fast jobb.

Publicerad

– Jag är jätteglad, men det är absurt att det går att stapla så många visstidsanställningar på varandra, säger hon.

Desirée Kemi-Wikzén har de senaste tio och ett halvt åren arbetat på SVT Umeå som redaktör, researcher, reporter, webbredaktör, webbproducent och nu senast intake-ansvarig på Plus. Första jobbet på företaget fick hon 2006. Det var ett tremånadersvikariat som förlängdes. Sedan fick hon en projektanställning och därpå en programanställning. När hon nådde maxtiden för hur länge hon fick stapla visstidsanställningar utan att få en tillsvidareanställning blev hon i stället anställd på ett bemanningsföretag.

– Då blev det lättare med saker som att få banklån, säger Desirée Kemi-Wikzén.

Men efter några år sades hon och två andra journalister upp från bemanningsföretaget. Hon blev då erbjuden en ny programanställning på SVT som hon tackade ja till.

– Folk kom fram och gratulerade mig till att jag fick jobba på SVT igen. Men jag hade ju förlorat min tillsvidaretjänst på bemanningsföretaget.

Åren som visstidsanställd lärde henne ett förhållningssätt till osäkerheten som ständigt fanns där. Att inte veta hur länge hon hade jobb.

– Jag har inte kunnat gå omkring och oroa mig. Jag har fått skjuta det ifrån mig och tänka att det nog ordnar sig. Några gånger har jag sökt andra jobb. Men vill man vara kvar i journalistbranschen är det jättesvårt i Umeå. Det finns inte så många jobb att välja på.

Efter beskedet om den efterlängtade tillsvidareanställningen har hon firats ordentligt av både maken och kollegerna.

– Det finns folk här i tv-huset som inte har förstått att jag bara har varit visstidsanställd tidigare, de har trott att jag varit fast anställd eftersom jag jobbat i huset så länge.

Desirée Kemi-Wikzén är medveten om avtalskonkurrensen som råder mellan Journalistförbundet och Unionen inom public service-avtalet. Själv har hon aldrig övervägt att byta förbund för att kunna jobba längre som visstidsanställd.

– Jag är journalist i själ och hjärta och är medlem i Journalistförbundet. Jag förstår att man som enskild person byter förbund för att få jobba kvar. Men ingen här i Umeå har föreslagit att jag ska göra det. Jag tror de har förstått att jag skulle ha blivit rosenrasande om de hade kommit med ett sådant förslag, säger Desirée Kemi-Wikzén.

Efter fem år på tv-programmet Plus har hon nu nya arbetsuppgifter inom SVT. Den här gången som intake-ansvarig på tv-programmet Go’kväll.

Heléne Sahlin, hr-chef på SVT, tillbakavisar att Desirée Kemi-Wikzén varit visstidsanställd på SVT i tio och ett halvt år.

– Utifrån den bild som framkommit i media är det lätt att tycka att det inte är rimligt med en så lång tid utan att erhålla en tillsvidareanställning. Det stämmer dock inte att hon varit visstidsanställd på SVT under 10,5 år. I mitten av denna period var hon under cirka fem år anställd på ett bemanningsföretag. Public service-bolagen har också kollektivavtal som medger längre visstidsanställningar än vad lagen stipulerar, det vill säga programanställningar, säger hon.

Helené Sahlins hypotes är att varje chef som anlitat Kemi-Wikzén troligen inte sett helheten.

– Det glädjer mig att vi nu haft möjlighet att anställa henne tillsvidare, då det dykt upp ett långsiktigt behov, säger hon.

Nya Las-regeln

1. Tre­månaders­vikariat som för­längdes (knappt 1 år)

2. Projektanställning (1 år)

3. Program­anställning (2 år)

4. Anställd på be­man­nings­företag (5 år)

5. Ny pro­gram­anstäl­lning (1,5 år)

6. Tillsvidareanställning på SVT i Umeå

Arbetsgivare har fått minskade möjligheter att stapla olika former av tidsbegränsade anställningar på varandra för att undvika en tillsvidareanställning. Detta sedan Las ändrades den 1 maj 2016.

Som tidigare gäller att en anställning övergår i tillsvidareanställning om någon har varit anställd som vikarie eller i en visstidsanställning i sammanlagt mer än två år under en femårsperiod.

Nytt är att allmän visstidsanställning som varat i sammanlagt mer än två år och har ingått i en kedja av allmän visstid, säsongs­arbete eller vikariat ska övergå i en tillsvidareanställning. Uppehållet mellan anställningarna får inte vara mer än sex månader för att de ska räknas som en kedja.

Till skillnad från tidigare be­höver inte längre anställningarna ha skett inom en period av fem år.

Arbetsgivarens informationsskyldighet skärps.