Forskaren: ”Dags att reformera las”

2018-04-19 00:00  

KARTLÄGGNING. Det strikta svenska anställningsskyddet hämmar landets produktivitet och behöver därför reformeras. Det menar ekonomie doktorn och forskaren Eva Uddén Sonnegård. LO-ekonomen Thomas Carlén är dock kritisk till att det skulle vara en förklaring till minskad produktivitet.

I en ny rapport från näringslivets forskningsinstitut Ratio, har Eva Uddén Sonnegård gjort en kartläggning av internationella studier över anställningsskyddets effekter på produktivitetsutvecklingen.

– När konjunkturen vänt till det bättre ute i Europa var det en bra anledning att göra en sammanställning över de senaste forskningsrönen på området. Med den snabba globaliseringen och digitaliseringen står arbetsmarknaden i dag inför många stora förändringar, då är det viktigt att också snabbt kunna ställa om och ha en större flexibilitet för att anställa rätt kompetens, säger Eva Uddén Sonnegård.

I rapporten framgår det bland annat att strikta anställningsskyddsregler har en negativ inverkan på produktiviteten. Det slås också fast att en hög produktivitet är grunden för ett högt välstånd. Den flexibilitet som Uddén Sonnegård efterlyser är en uppluckring av Las-reglerna. I jämförelse med andra OECD-länder visar rapporten att det svenska regelverket kring anställningsskydd för tillsvidareanställda är striktare än i de flesta andra OECD-länder, med undantag från Tyskland och Frankrike. Sam­tidigt har regelverket kring tidsbegränsad anställning ett betydligt svagare skydd men påverkar å andra sidan inte produktiviteten nämnvärt. Det framgår däremot att en uppluckring av regelverket kring anställningsskydd för tillsvidareanställda skulle ha en positiv effekt på produktiviteten.

– Att lätta på reglerna kring anställningsskyddet är nödvändigt för att bereda plats för nyanlända och unga i arbetslivet. Samtidigt måste småföretag kunna etableras utan att tyngas ner av stora administrativa hinder, vare sig på produktmarknaden eller arbetsmarknaden. Vi bör också ställa oss frågan om våra regler för anställningsskydd ligger rätt i relation till våra grannländer, Danmark och Norge, som har mindre strikta regler, säger Eva Uddén Sonnegård.

LO-ekonomen Thomas Carlén har läst rapporten och anser att analysen av produktivitetens svaga utveckling är viktig och intressant. Däremot ställer han sig kritisk till att anställningsskyddet skulle vara en avgörande förklaring till den svaga utvecklingen av produktiviteten.

– I rapporten kan man utläsa att produktivitetstillväxten har varit låg i många OECD-länder med olika regelverk kring anställningsskydd. Om anställningsskyddet är en förklaring till produktiviteten borde rimligtvis också variationerna i regelverket avspeglas i utvecklingen av den, vilket det inte gör, säger Thomas Carlén.

För att få en mer rättvis bild av vad som påverkar produktiviteten anser Thomas Carlén att fler parametrar borde ha studerats än enbart anställningsskyddet.

– Anställningsskyddet är en av de mindre parametrarna och dessutom är det svårt att jämföra med andra OECD-länders skydd. Hur strikt Sveriges anställningsskydd är blir behäftat med en subjektiv tolkning i detta fall, säger Thomas Carlén.

Han anser också att regelverket i det svenska anställningsskyddet redan i dag är flexibelt, eftersom det genom förhandling går att diskutera fram lösningar där man kan kringgå lagen och att det är tämligen lätt att säga upp folk. Dessutom går det att göra avsteg från turordningsreglerna, även om det kostar företaget lite.

– Rörligheten på arbetsmarknaden är minst lika stor i Sverige som i andra länder.

Med en avreglering av anställningsskyddet följer också en risk att man tappar investeringar i kompetensutveckling av anställd, menar Thomas Carlén.

– Ett av problemen är att företag hellre byter ut personal i stället för att ta ansvar för kompetensutveckling. Produktiviteten påverkas dock av olika saker, bland annat av kompetensutveckling men också av trygga anställningar. Det finns studier som visar att anställda bidrar mer när de känner sig trygga, säger han.

Eva Uddén Sonnegård håller med om att kompetensutveckling är viktig för både företagen men också produktiviteten. Men säger också att det ena inte utesluter det andra, då alla inte kan eller vill kompetensutvecklas. Där­emot har Sverige bra omställningsförsäkringar som får ut männi­skor i nya jobb efter att ha blivit uppsagda. Men det går inte att få mindre företag att investera i ny teknik när de har svårt att anställa rätt kompetens.

– Produktiviteten påverkas självklart inte bara av anställningsskyddet utan det handlar om hela paketet med produktmarknad, anställningsskydd och arbetsmarknadspolitik. Men i rapporten begränsade jag mig till anställningsskyddet, säger Eva Uddén Sonnegård.

Huvuddragen i rapporten

Produktivitetstillväxten har haft en svag utveckling både i Sverige och i många OECD-länder sedan början av 2000- talet.

Produktiviteten på­verkas av olika faktorer, bland annat Las.

Strikta Las-regler leder till att flöden ut ur och in i jobb minskar, då företag behåller arbetskraft med låg produktivitet medan arbetskraft med hög produktivitet får svårt att komma in på arbetsmarknaden.

Företag har också svårare att anpassa produktionen till teknologiska förändringar om anställningsskyddet är för strikt.

För att öka produktiviteten i företag bör man sträva efter en balans mellan marknadseko­nomins dynamik och människors behov av trygghet.

För att uppnå den balansen måste de strikta Las-reglerna reformeras för att göra det lättare och billigare för företag att säga upp anställda och anställa ny kompetens.

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna