”Forskning sätter ljuset på olösta arbetsrättsfrågor”

2018-05-02 16:23 Marika Sivertsson  

PROFILEN. I ett till synes ohindrat flöde rör sig dekanen Mia Rönnmar mellan det lilla livet och de stora frågorna. Basen är Lund. Hit tar hon om ett par år den internationella organisationen Ileras nästa världskongress. Mia Rönnmar blir i sommar dess president.

I ett till synes ohindrat flöde rör sig dekanen Mia Rönnmar mellan det lilla livet och de stora frågorna. Basen är Lund. Hit tar hon om ett par år den internationella organisationen Ileras nästa världskongress. Mia Rönnmar blir i sommar dess president.

De första avgörande förmågorna – att lära sig gå, tala, cykla trehjuling och så vidare – erövrade Mia Rönnmar i Dalby. Många år senare har hon ett fint kontor på Lunds universitet, bara en mil därifrån. Här har hon fått både sin grundutbildning och sin forskarutbildning. Hon är nu professor i arbetsrätt och dekan på den juridiska fakulteten.

– Det är ett privilegium att få ha en professorstjänst. För mig personligen är det omväxlande och inspirerande. Jag får gå mellan utbildning och forskning, och röra mig med kolleger i Norden och ute i världen. Jag fungerar som bollplank till myndigheter och organisationer. Och på universitetet finns principen om den akademiska friheten så att jag kan ta mig an de forskningsfrågor som är angelägna.

På fakulteten tar hon bland mycket annat ansvar för att föra ämnet vidare, att utveckla utbildnings- och forskningsmiljön och att locka nya studenter och nya doktorander.

Att just arbetsrätten vann henne beror på en rad aha-upplevelser under den tredje terminen på juristprogrammet.

– Polletten trillade ned. Plötsligt förstod jag hur intressant och viktig arbetsrätten är och hur den binder samman människors vardagsliv med arbetsmarknaden och samhället i stort, säger hon.

Lund har hon aldrig sett någon anledning att lämna. Vissa jobbresor har förstås varit rätt långa i tid, som när hon gästforskade på London School of Economics under forskarutbildningens andra år. Avhandlings­ämnet var jämförande; hon studerade svensk, engelsk och tysk rätt. Lite närmare disputationen gästforskade hon en tid vid universitetet i Köln, och så där har det fortsatt. Den trygga basen har hela tiden varit Lund, samtidigt som Mia Rönnmars forskning har expanderat internationellt.

– Jag är familjekär, och det är här i närområdet mina föräldrar och min syster med familj finns. Dessutom är Lunds universitet en oerhört stimulerande arbetsplats. Men jag har alltid haft en stor internationell rörlighet, berättar hon.

Hennes forskningsfält är industrial relations, det är tvärvetenskapligt och kan beskrivas som forskning om arbetsmarknadens relationer och funktionssätt. Förutom jurister befolkas fältet bland annat av ekonomer, sociologer, beteendevetare och statsvetare.

– Det som är viktigt med den arbetsrättsliga forskningen är att den belyser den rättsliga utvecklingen och samspelet med arbetsmarknaden, och allteftersom sätter ljuset på frågor som inte fått sin lösning, konstaterar hon.

Just nu arbetar hon med två stora projekt. I det ena projektet arbetar hon tillsammans med kolleger i Normas äldrerättsliga forskningsmiljö i Lund, för att bland annat belysa balansen mellan arbetsmarknadens och arbetsrättens tradition av att fästa betydelse vid ålder och frågan om åldersdiskriminering.

Lika omedelbar angelägenhet har hennes andra projekt: forskning om det svenska kollektivavtalssystemet under press. Här tittar hon på den rättsliga regleringen och på arbetsmarknadens funktionssätt.

De stora utmaningarna för den modell som hittills har fyllt sitt syfte så väl är effekterna av individualiseringen på arbetsmarknaden, och av den europeiska integrationen med fri rörlighet. Mia Rönnmar poängterar vikten av att jämföra utvecklingen i Sverige med andra medlemsstater i EU.

– När svensk arbetsrättslig reglering blir granskad mot bakgrunden av internationell rätt, EU-rätt och grundläggande rättigheter ser vi den också i ett nytt ljus, konstaterar hon.

Det är hennes övertygelse att den svenska modellen har en roll att spela internationellt. Och då kommer vi till ett av de större glädjeämnena i Mia Rönnmars jobbtillvaro just nu: i sommar tillträder hon som internationella Ileras (International Labour and Employment Relations Association) första nordiska president. Och 2021 kommer hon att få hälsa deltagarna i Ileras världskongress välkomna till Lund, till den första världskongressen som hållits i Norden.

– Det är väldigt roligt! Särskilt är jag glad att få bidra till att lyfta fram den svenska och nordiska arbetsmarknadsforskningen. Vi har traditionerna av partssamverkan, och betydelsen av kollektivavtalet. Vi har en framskjuten position när det gäller jämställdhet och mångfald både i arbetslivet och i akademin. Och vi har kopplingen mellan arbetsmarknaden och välfärdssamhället.

Det starka engagemanget i jobbet kastar ingen skugga över lediga stunder. Helgerna ska helst vara helt obokade, gärna i fritidshuset i skogen, vid den lilla sjön. Huvudsaken är att få vara tillsammans med familjen. Barnen är 12 och 16 år, och de har vuxit upp ungefär i takt med att den digitala kommunikationen har utvecklats. Men mejl och Skype och allt däremellan kan inte ersätta personliga möten, och Mia Rönnmar är en resande förälder.

– Jag och min man är föräldrar på lika villkor. Jag saknar förstås barnen när jag är borta, men de har alltid känt sig trygga med sin pappa och jag vet att det går bra att jag far iväg. För mig är det också ett sätt att vara en bra förebild både för min dotter och för min son. Dessutom kommer jag hem med spännande berättelser, de får del av världen genom mig.

Studenterna i arbetsrätt i Lund får lite grann samma förmån – i den första föreläsningen i arbetsrätt på juristprogrammet i Lund är det ofta Mia Rönnmar som möter dem. Hon presenterar arbetsrätten för dem och knyter an till deras frågor och förväntningar. För henne är det en högtidsstund.

– Det är så roligt att undervisa! Det är roligt på alla nivåer. Först att få se studenterna utvecklas snabbt och förstå sambanden, och sedan att få möta dem på den avancerade nivån, då de har valt arbetsrättskurserna på grund av starka intressen och stora kunskaper.

Nyfikenhet och arbetsglädje

Namn: Mia Rönnmar.

Ålder: 45 år.

Yrke: Professor.

Familj: Tomas och barnen Viggo, 16 år, och Saga, 12 år.

Bor: Södra Sandby.

Fritid: Familj, vänner, fritidshus och trädgård.

Drivkraft: Nyfikenhet och arbetsglädje.

Ilera

Internationella Ilera arbetar nära ILO (International Labour Organization). Ilera bildades 1966, och organisationens syfte är främja forskning om arbets- och anställningsförhållanden i hela världen. Organisationen samlar forskare men också representanter för myndigheter och för arbetsmarknadens parter, och organiserar såväl globala som regionala kongresser.

Den svenska Ilera-föreningen är en del av internationella Ilera, och den arrangerar seminarier i Sverige om arbetsmarknad och arbetsliv. Här är Mia Rönnmar vice ordförande, och i sommar tillträder hon som internationella Ileras president.

Presidenten har ett treårigt mandat, och under sitt sista år anordnar varje president Ileras världskongress i sitt hemland. Därför är Sverige värd 2021.

Marika Sivertsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna