”Förslaget om skälig kompetensutveckling kan skapa problem”

2020-09-17 00:00 Mattias Croneborg  
”Arbetsgivarens ansvar för ’skälig kompetensutveckling’. Det låter bra, men det kan skapa problem. Det är diffust. Det kan bli tvistedrivande och därmed driva upp kostnaderna”, säger Sofia Damm som under coronakrisen till stor del har arbetat hemma i Ystad. Foto: Johan Nilsson/TT

MOT VÄGGEN. Sofia Damm, Kristdemokraternas arbetsmarknadspolitiska talesperson, förutsätter att parterna kommer att enas om ändringar i arbetsrätten som ligger nära de förslag som utredningen lagt fram. Hon tycker att utredningens förslag om arbetsgivarnas ansvar för kompetensutveckling riskerar att bli kostsamt.

Sofia Damm är Kristdemokraternas enda ordinarie leda­mot i arbetsmarknadsutskottet. Under hösten kommer det att stå klart om det är parterna eller politikerna som sätter sin prägel på arbetsrätten.

– Jag förutsätter att de kommer överens om att det blir något som ligger nära utredningens förslag.

Vad anser du om förslagen i utredningen?

– Vi har länge pekat på behovet av en arbets­rätt som är bättre anpassad till dagens förhållanden. Företagen behöver ­minskade kostnader vid uppsägning. Turordnings­reglerna och att arbetstagare får behålla lön vid tvist är stora orosmoln för småföretagare.

Vad är det enskilt viktigaste förslaget?

– Ändrade turordningsregler.

Något du ogillar i utredningen?

– Jag har lite problem med förslaget om arbets­givarens ansvar för ’skälig kompetensutveckling’. Det låter bra, men det kan skapa problem. Det är diffust. Det kan bli tviste­drivande och därmed driva upp kostnaderna.

Vad är KD:s mest särskiljande linje angående arbetsrätt jämfört med andra partier?

– Bland annat proportionalitetsfrågan. Där har vi varit aktiva. Det är viktigt att strids­åtgärder sker inom rimliga ramar. Vi ­tycker också att det är viktigt att Sverige och EU ­bejakar en öppen arbetsmarknad, att man har en öppen inställning till omvärlden.

Visselblåsardirektivet ska införas i svensk lag. Vad tycker du om utredningens förslag?

– Vi var först kritiska när frågan behand­lades i Europaparlament. Nu tycker vi att förslaget har gått i rätt riktning. Det dröjer innan vi får det till arbetsmarknadsutskottet. Vi har en avvaktande inställning.

Vilka tror du de mer långsiktiga effekterna av coronapandemin på arbetsmarknaden blir?

– Om behovet av reformer har varit stort ­tidigare har det blivit än tydligare nu. Gruppen långtidsarbetslösa har ökat snabbt. Vi måste tänka nytt och möta efterfrågan när det gäller omställning. Återgång till arbete ska löna sig mer. Det har blivit ännu mer akut. Vi kommer snart att presentera nya förslag, bland annat om att reformera försörjningsstödet. Vi anser att arbetslösa inte ska befinna sig i försörjningsstöd.

Vad har regeringen gjort för bra saker under coronapandemin?

– Det är korttidspermitteringar. Det har i grunden varit ett viktigt verktyg. Många före­tag har kunnat ha kvar anställda.

Vad är dåligt?

– Vi kristdemokrater har pekat på ett system­fel i regelverket för korttidspermitteringar. För att kunna ta del av stödet ska företagen svara ja på om de har uttömt att skära ned på andra personalkostnader, såsom tillfällig personal. Det har visat sig dumt att mitt i krisen kräva att företagen ska sparka vissa för att behålla andra. Jag tror att många hade haft kvar jobbet utan dessa regler. Vi har försökt att få till en förändring utan att lyckas. Regeringen har även varit för passiv när det gäller enskilda företag, exempelvis kultur­arbetare. En riksdagsmajoritet har uppmanat regeringen att ändra reglerna, men inget har hänt.

– Vi vill att egenföretagare ska kunna få ­a-kassa på deltid och att man gör om omställningsstödet så att egenföretagare får stöd för sina lönekostnader.

EU-förslaget om minimilöner, vad tycker KD?

– Det är ett dåligt förslag. Tanken är lovvärd. Men vi tror inte på den lösningen. Regelverken i länderna har växt fram under så olika förutsättningar. Då blir det inte ändamåls­enligt. Stefan Löfven borde ha protesterat mer. Han har delvis bäddat för minimilöner genom att skriva under på den sociala pelaren. Alla partier måste göra vad de kan för att påverka sina systerpartier i Europa. Men jag är rädd för att vi närmar oss minimilöner. Det är alltid svårt när man börjar tar upp saker på EU:s dagordning. Då blir det lätt lagstiftning senare.

KD vill ha en mer omfattande a-kassa. Hur ska den organiseras?

– Vår inriktning är att vi har ett behov att göra en bredare a-kassa. Vi föreslår att av­giften ska vara avdragsgill, motsvarande 25 procent av avgiften. Att som regeringen har gjort, att bredda och höja taket, har varit bra under krisen. Men det har varit temporära ­åtgärder. Det blir farligt när man per automatik gör tillfälliga åtgärder till permanenta.

– Nu har det kommit en utredning med ­intressanta förslag. Det är läge att göra om a-kassan.

Hur arbetar du i utskottet för att få genomslag för er politik?

– Vi har ett nära samarbete med Moderaterna. Vi delar ingångsvärden och även vilka åtgärder som behöver göras. Det finns även tillfällen när den gamla alliansen har återuppstått. Det är sakpolitiken som står i centrum. Vi har även gjort gemensamt med Vänsterpartiet när det gäller Arbetsförmedlingen.

Tog europavägen in i politiken

Namn: Sofia Damm.

Bor: Ystad.

Ålder: 43 år.

Familj: Man och en son.

Bakgrund: Är Europavetare, utbildad i Storbritannien och Berlin. Jobbade som stabschef för Alf Svensson när han var ­ledamot i Europaparlamentet. ”Jag fick frågan om jag ville kandidera och kom sedan in i riksdagen 2014. Det var naturligt att med min bakgrund ­jobba i utrikesutskottet. När jag hade bott i Sverige ett tag ville jag jobba mer med de frågor där det inte fungerade bra i Sverige och valde då arbetsmarknadsutskottet.”

Utanför jobbet: Familj och vänner. Långa hund­promenader längs havet.

Sofia Damm väljer 3

☐ Göran Hägglund - ☑ Alf Svensson

☑ Språkkrav för nyanlända - ☐ Obligatorisk a-kassa

☐ Stockholm - ☑ Malmö

Mattias Croneborg

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna