Försvaret krävs på lönekartläggning - annars väntar miljonvite

2016-05-24 15:50 Karin Nilsson  

Lönekartläggningar ska göras vart tredje år enligt diskrimineringslagen. Försvarsmakten har inte gjort någon sedan 2008. Nu riskerar myndigheten vite på två miljoner.

Syftet med en lönekartläggning är att lön och arbetsvillkor ska vara lika mellan kvinnor och män. Men någon kartläggning har Försvarsmakten inte gjort sedan 2010, trots påstötningar från Försvarsförbundet. Kartläggningen som gjordes 2010 avser förhållandena 2008, konstaterar Försvarsförbundet.

Försvarsförbundet har därför vänt sig till den statliga Nämnden mot diskriminering för att förmå Försvarsmakten att göra den analys av läget som myndigheten är skyldig att göra. Om en lönekartläggning inte skulle göras, ville Försvarsförbundet att Försvarsmakten skulle betala vite på två miljoner kronor.

Nämnden mot diskriminering har nu fattat sitt beslut och ger Försvarsförbundet rätt. Beslutet var enhälligt. Nu riskerar Försvarsmakten att behöva betala två miljoner kronor om myndigheten inte presenterar en lönekartläggning senast den 20 september i höst.

Försvarsmakten har sagt att den omorganisation som skett inom försvaret har gjort att det varit svårt att göra någon kartläggning. Försvarsmakten har också sagt att arbetet försvåras av att myndigheten är stor och har 20 000 medarbetare. Myndigheten har också påpekat att det inom försvaret finns både civila och militära befattningar samt många olika yrkeskategorier.

 

Men det är inte skäl som gör att Försvarsmakten slipper göra en lönekartläggning, anser nämnden. Att Försvarsmakten är en stor organisation borde snarare göra det lättare att göra en kartläggning, konstaterar nämnden.

 

Försvarsmakten har nu påbörjat arbetet med en lönekartläggning. Myndigheten har tagit hjälp av en konsult och arbetet görs på löneuppgifter från februari 2016. Försvarsmakten argumenterade därför att risken för att en kartläggning inte blir av måste ses som låg. Bötesbeloppet vid utebliven analys av villkoren borde därför vara lägre.

Nämnden bedömde att eftersom Försvarsmakten flera gånger tidigare sagt sig vara i färd med en kartläggning utan resultat gjorde att det inte fanns anledning att sänka vitesbeloppet.

Nämndens beslut får inte överklagas.

 

Lönekartläggning vart tredje år

Enligt lagen mot diskriminering måste arbetsgivare med minst 25 anställda göra lönekartläggning minst vart tredje år. Syftet är att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader mellan kvinnor och män.

Nämnden mot diskriminering är en statlig myndighet som kan utdöma vite för arbetsgivare som inte följer diskrimineringslagen. Det är bara Diskrimineringsombudsmannen och centrala fackförbund som kan vända sig till nämnden för att be dem pröva ett ärende.

Nämnden har 13 ledamöter.

Karin Nilsson

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna