Arbetsrätt

Hamnkonflikten verkar olöslig: Vi kan inte gå längre

Infekterad konflikt. En av flera strejker de senaste månaderna i hamnen i Göteborg, november 2016. Foto: Jonas Lindstedt
Infekterad konflikt. En av flera strejker de senaste månaderna i hamnen i Göteborg, november 2016. Foto: Jonas Lindstedt

Någon lösning på hamnkonflikten i Göteborg verkar inte vara möjlig. Medlarna har fått nej från Hamnarbetarförbundet på sin senaste hemställan. Transport har kollektivavtalet för allt hamnarbete i landet och lagen stoppar den som försöker konkurrera ut gällande avtal.

Publicerad

– Vi kan inte gå längre. Stuveriavtalet reglerar allt redan, säger Joakim Ärlund, vd för Sveriges Hamnar till Lag & Avtal.

I det senaste förslaget från medlarna skulle Hamnarbetarförbundets avdelning i Göteborg, Hamnfyran, få samma inflytande som ett förbund med kollektivavtal har enligt mbl. Däremot undantar medlarna sådana delar som förutsätter kollektivavtal om löner och allmänna anställningsvillkor mellan parterna. Avdelningen skulle inte heller kunna utnyttja tolkningsföreträde vid tvister om arbetsskyldighet och lön.

Förslaget innebär att Hamnfyran mot en avtalad fredsplikt skulle få samma möjlighet till mbl-förhandlingar som ett förbund med kollektivavtal.

Redan i dag får Hamnarbetarförbundets skyddsombud delta i arbetet på inbjudan av arbetsgivaren APM Terminals.

Arbetsgivarna svarade ja på medlemmarnas hemställan. De svarade också ja när medlarna i januari föreslog att Hamnarbetarförbundet skulle få ett hängavtal till Transports riksavtal för hamnarna.

I båda fallen avvisade Hamnarbetarförbundet förslagen.

– Hamnfyrans svar i dag lämnar oss nu utan tvivel om att de inte vill ha ett kollektivavtal. De vill ha samma rättigheter som fackföreningar med kollektivavtal har, men samtidigt kunna ta till konfliktvapnet för att tvinga APM Terminals att följa deras krav. Det är inte seriöst, säger Joakim Ärlund, vd för Sveriges Hamnar.

Lag & Avtal har förgäves sökt representanter från Hamnfyran för en kommentar. Förbundets ordförande Eskil Rönér vill inte uttala sig om frågan, eftersom han inte anser sig vara fullt informerad.

– Vi noterar att det kollektivavtal som medlarna presenterar i sin hemställan innebär en försämring för Hamnfyran i förhållande till det förslag om ett rent hängavtal som tidigare har avvisats, skriver förbundet i ett pressmeddelande.

– I det nya förslaget anges till exempel uttryckligen att avdelningen nu skulle avtala bort centrala regler i mbl. En central fråga som arbetsmiljön lämnas dessutom helt öppen för konflikt, står det vidare i pressmeddelandet.

Hamnarbetarförbundet har tidigare föreslagit att Transports riksavtal för hamnarna skulle omvandlas till ett trepartsavtal där Hamnarbetarförbundet och Transport var gemensam facklig motpart. Medlarna konstaterar i sin hemställan att förutsättningar saknas för en sådan lösning. Det bekräftar Transport.

– Vi har haft riksavtalet sedan 1974. Vi har många skäl till att inte släppa in Hamnarbetarförbundet som part. Vi ser ingen poäng i det, säger Peter Winstén, ombudsman på Transport med ansvar för stuveriavtalet.

– Dessutom är vi ett LO-förbund, medan Hamnarbetarförbundet inte är det. Om det viktiga är inflytande för dem är de välkomna in i Transport. Men min bestämda uppfattning är att de inte vill ha avtal.

Hamnarbetarförbundet bildades i början av 1970-talet när ett antal medlemmar bröts sig ur Transport. De båda förbunden är till och med oense om organisationsgraden.

Hamnarbetarförbundet hävdar att de organiserar 85 procent av hamnarbetarna i Göteborg. Enligt Peter Winstén har Transport 34 procent av hamnarbetarna på orten och 55 procent i landet.