HD tar inte upp målet<br/> om handbollsolyckan

2013-02-05 15:08 Lena Gunnars  

Högsta Domstolen prövar inte om det var barnskötarens fel att ett handbollsmål föll över en åttaårig pojke som avled av skadorna. Svea hovrätts friande dom står därmed fast.

Att Högsta domstolen inte beviljar prövningstillstånd innebär att hovrättsdomen, där barnskötaren friades från anklagelserna om att ha orsakat åttaåringens död, står fast. I hovrätten ansåg domstolens majoritet att barnskötaren varit oaktsam, men inte tillräckligt för att han skulle bli dömd för det.

– Hovrättsdomen är motiverad utifrån ett arbetsmiljöperspektiv, vilket tingsrättsdomen inte alls var. Där gick man enbart på individnivå och granskade barnskötarens förehavanden minutrarna som föregick olyckan. Men skolan hade ju inte gjort någon som helst riskbedömning. Det skulle ha gjorts både vid inköpen av målen och i samband med att de sattes upp vid väggen i idrottshallen, säger Bo Villner.

Han är kritisk till att medierna bara rapporterat om att barnskötaren frias, utan att ta upp det allvarliga med att skolan bortsåg från arbetsmiljölagen. Han efterlyser en debatt om vad det är som gör att lagstiftningen inte bevakats.

– Ingen av rektorerna i det här fallet tyckte att de hade något ansvar över huvudtaget för den här olyckan. Så är det ute på fältet. Väcks inga åtal så händer ingenting. Då kommer det att hända fler olyckor hela tiden. Det är skandal att det finns en lagstiftning som inte tillämpas. Och det händer gång, på gång, på gång, säger Bo Villner.

Barnskötaren är lättad över att Högsta domstolen inte ger prövningstillstånd.

– Men han har naturligtvis kvar en sorg över det som hänt, säger Bo Villner.

Advokat Anton Strand företräder pojkens familj. Han är besviken över att Högsta domstolen inte ger något prövningstillstånd och konstaterar att tingsrätten och hovrätten kommit fram till olika slutsatser. Det är ont om prejudikat på det här området, menar han.

– I hovrätten ville hovrättspresidenten och det ordinarie hovrättsrådet fälla. Sedan var det två nämndemän och en adjungerad ledamot som är professor i arbetsrätt som friade. Även där kompetensen är mycket stor finns det alltså en stor oenighet om hur man ska se på dessa frågor, säger Anton Strand.

Lena Gunnars

Kommentarer

Välkommen att säga din mening på Lag & Avtal.

Principen för våra regler är enkel: visa respekt för de personer vi skriver om och andra läsare som kommenterar artiklarna. Alla kommentarer modereras efter publiceringen av Lag & Avtal eller av oss anlitad personal.

  Kommentarer

Fråga experterna